Ondanks overlast blijven regels Noorderplantsoen ongewijzigd: “Het is zoeken naar een balans”

nieuws
Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Ondanks dat omwonenden veel overlast ervaren worden de regels voor het Noorderplantsoen niet gewijzigd. Onder aanvoering van de Partij voor het Noorden werd geprobeerd om verschillende verboden in te voeren, maar daar voelde de meerderheid van de raad niets voor.

“Wat wij vanavond doen is best wel een unicum”, vertelt fractievoorzitter Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden. “Sinds onze oprichting in 2002 hebben we één keer eerder ingestemd met een verbod. Dat was het verbod op de gaswinning. Op deze avond pleiten we voor een algeheel barbecueverbod in het Noorderplantsoen. Na inspraak van bewoners en bewonersorganisaties is ons duidelijk geworden dat het op deze manier zo niet verder kan. Op mooie avonden wordt er overal in het plantsoen gebarbecued waarbij de Milieudienst de volgende ochtend met acht mensen bezig is om alles schoon te maken.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “Hoe denkt Partij voor het Noorden meer regels te kunnen handhaven?”
Maria Martinez Doubiani van D66: “De huidige regels zijn al moeilijk te handhaven. Hoe denkt de Partij voor het Noorden nog meer regels te kunnen handhaven?” Van der Laan: “Als je een verbod instelt dan kost dit tijd tot het bekend is. Op een gegeven moment weet iedereen wat de norm is. Vergelijk het met urineren tegen een boom. Iedereen weet dat dit niet mag. Dat geldt op een gegeven moment ook voor het barbecueën in het plantsoen.” Het verbod krijgt steun van de PVV, Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor de Dieren. Wesley Pechler: “Wij zouden de Partij voor de Dieren niet zijn als we dit verbod niet steunen. Weg met de kadavercrematoria die voor aanhoudende overlast zorgen.”

Noorderplantsoen is gekaapt en wordt uitgewoond
Bij eerdere vergaderingen hebben omwonenden de situatie aan de raadsleden uitgelegd. Conny Kaspers vertelde dat ze regelmatig in huis blijft om geen last te hebben van stank en lawaai: “Het is totaal uit de hand gelopen. Het Noorderplantsoen is gekaapt en wordt uitgewoond.” Machteld Koopman: “Het Noorderplantsoen zou een prachtige oase van rust moeten zijn. Maar dat is niet wat wij ervaren. Er is dagelijks geluidsoverlast. Mensen die aan het barbecueën zijn, nemen complete geluidsinstallaties mee. Het is soms net een discotheek.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Bij een park hoort een bepaalde rust”
Om die reden pleit de Partij voor het Noorden ook voor een verbod op luidsprekers. Van der Laan: “Heel veel bootcampclubjes gebruiken te pas en te onpas luidsprekers. Bij een park hoort een bepaalde rust. In het Noorderplantsoen zou geen verstoring van geluid moeten zijn. Je kunt zeggen: de ene luidsprekerbox wel en de andere niet, maar dat maakt het onoverzichtelijk. Daarom pleiten wij ook voor een verbod op luidsprekers.”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Het gaat om de balans”
Verschillende partijen erkennen de overlast maar zeggen dat extra regels niet te handhaven zijn. Jeffry van Hoorn van GroenLinks: “Het gaat om de balans. Er zijn verschillende groepen bij dit onderwerp betrokken: de omwonenden, de natuur die waarde heeft en de gebruikers en sporters. Wij denken dat we de balans gevonden hebben in de huidige maatregelen. Als je de regelgeving uitbreidt dan is het lastig om dit te handhaven. Daarom zien wij geen meerwaarde in extra verboden.”

Maria Martinez Doubiani: “Extra maatregelen zijn niet te handhaven”
Doubiani: “Het Noorderplantsoen is een prachtige plek voor jong en oud. Voor de mensen die niet de luxe van een tuin of balkon hebben die dankzij het Noorderplantsoen toch buiten kunnen genieten. Extra maatregelen zijn niet te handhaven. In plaats daarvan zouden wij liever zien dat er gehandhaafd wordt dat er op de tegels gebarbecued wordt.” Jalt de Haan van het CDA: “Het genieten, verblijven en ontmoeten doe je met fatsoen. Je houdt rekening met elkaar. Een stille meerderheid houdt zich daar aan. Spreiding zien wij als een oplossing. Er zou meer gebruik kunnen worden gemaakt van het Stadspark. Een verbod op luidsprekers zien wij wel zitten maar we weten dat hier niet op gehandhaafd kan worden.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Beperkte capaciteit om te kunnen controleren”
Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer sluit zich daar bij aan: “De druk op de openbare ruimte wordt groter. Het uitgangspunt is dat inwoners die geen tuin of balkon hebben een plek moeten hebben om te kunnen barbecueën. Dit barbecueën mag alleen op de tegels. Parkwachters en boa’s wijzen mensen op deze tegels. We zien een duidelijke behoefte om te kunnen barbecueën. Een totaalverbod zou een positief effect hebben waardoor mensen naar het Stadspark gaan. Maar we hebben een beperkte capaciteit om hier op te controleren. Bij de luidsprekers worden mensen hier op aangesproken. Vaak beseffen mensen het niet wat het betekent voor hun omgeving. Hier ligt dan ook een belangrijke inzet voor de parkwachters.” Zowel het voorstel van een barbecue- als geluidsverbod worden door de raad weggestemd.

Opheffen alcoholverbod?
De fracties van Student & Stad en D66 pleitten om het alcoholverbod op te heffen. Daan Swets van Student & Stad: “Vier jaar geleden is het ingevoerd omdat er in het plantsoen overlast werd veroorzaakt. De overlastgevers van toen zijn allang verdwenen. Het is tijd geworden om het er af te halen.” Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “In de omgeving wordt overlast ervaren. Hoe gaat u dit uitleggen aan de omwonenden?” Swets: “Wij denken dat er goed gekeken moet worden naar spreiding.” Wijnja is het daar niet mee eens: “Het gaat om de balans. Deze maatregel heeft bekendheid gekregen. Dit doorzetten is belangrijk, ook omdat we zien dat de overlast verminderd is.”

Schone Luchtakkoord
Ook een motie om de gemeente het Schone Luchtakkoord te laten tekenen haalde het niet. Van der Laan van Partij voor het Noorden: “Ruim honderd gemeenten hebben zich hier inmiddels bij aangesloten. Schone lucht zou niet meer dan normaal moeten zijn. En misschien kun je zeggen dat er geen probleem is in Groningen. Maar als je naar de gegevens in de stad kijkt, dan is er op verschillende locaties, waaronder de omgeving van de westelijke ringweg, een structureel matige luchtkwaliteit. We hebben geen schone lucht. En aansluiten levert ook een aantal mogelijke subsidies op.” Swets is enthousiast: “Het gaat om fors wat geld. Daarmee zouden we bewoners kunnen verleiden om hun scooters en brommers in te ruilen voor elektrische varianten.”

Jeffry van Hoorn: “De normen in dit akkoord gaan minder ver dan de normen die we zelf hebben”
Andere partijen zijn minder happig. Van Hoorn van GroenLinks: “De normen bij dit akkoord gaan minder ver dan de normen die we nu hebben.” Van der Laan: “Er wordt heel beperkt gemeten. Als je in Vinkhuizen woont, langs de westelijke ringweg, dan kun je in deze flats de ramen niet openzetten.” Doubiani: “De impact voor het tekenen van dit akkoord kunnen we niet goed voorzien. Is het misschien niet beter om een breder gesprek te organiseren?” Zo ver komt het niet. Volgens wethouder Wijnja wordt het akkoord bewust niet ondertekend omdat er qua norm in Groningen geen grote knelpunten zijn. “Daarnaast hebben we genoeg instrumentaria waarmee we kunnen sturen. Ook kost het ondertekenen ambtelijke capaciteit en vraagt het cofinanciering.”

Toiletvoorzieningen
Waar wel gehoor aan wordt gegeven is een motie van de VVD om openbare toiletvoorzieningen toe te voegen aan een horecagelegenheid in het plantsoen. Jacobs-Setz: “Deze ondernemer wil het graag. Kan de gemeente hier ook onderzoek naar doen en kan men met deze resultaten terugkomen bij de raad?” Wijnja: “We zijn zeker bereid om het gesprek aan te gaan. Het pand is een rijksmonument. Dat maakt het niet makkelijk. Maar we willen dit gesprek met een positieve grondhouding in gaan. In het vierde kwartaal kunnen we de resultaten van deze gesprekken terugkoppelen.”