Naschoolse opvang Prins Johan Frisoschool stopt noodgedwongen

nieuws

Het is niet mogelijk om de naschoolse opvang op de Prins Johan Frisoschool in stand te houden. Dat zegt de gemeente, in antwoord op vragen van de raadsfracties van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen.

De Prins Johan Frisoschool (PJF) is een Mytylschool. De naschoolse opvang wordt uitgevoerd door jeugdhulpaanbieder Cosis. Het stoppen van de opvang per 1 september van dit jaar is een gezamenlijk besluit van de school, Cosis en de gemeente. Cosis zet op de PJF dezelfde groep medewerkers in als op de voorschoolse behandelgroep ‘De Wasberen’. Die gaat echter per 1 september verhuizen naar de andere kant van de stad.

Cosis stelt dat het organisatorisch en logistiek niet haalbaar is om de opvang op de PJF aan te bieden. Bovendien heeft de school de ruimte nodig voor onderwijsdoeleinden. De gemeente zegt, zich ervan bewust te zijn dat kinderen en ouders teleurgesteld dat de opvang stopt. Ze heeft gesproken met de ouders. Een groot deel daarvan zal waarschijnlijk een beroep doen op jeugdhulp. De gemeente verwacht dat zij diverse PGB’s krijgen voor individuele begeleiding.