VVD start meldpunt verkeersaso’s: “Steeds meer mensen ervaren overlast door asociale bestuurders”

De fractie van de VVD is een meldpunt gestart om inzicht te krijgen in verkeersoverlast in de gemeente. Meldingen kunnen online via een tool gedaan worden.

Inwoners kunnen locaties doorgeven waar zij verkeersoverlast ervaren. Tegelijkertijd kunnen ze aangeven om wat voor overlast het gaat. “In de gemeente moet er ruimte zijn voor auto’s en motoren”, vertelt raadslid Rik Heiner van de VVD. “Maar het moet wel op een verantwoorde manier gaan zonder dat andere mensen er bijvoorbeeld geluidsoverlast van ondervinden.”

Het meldpunt komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. In het verleden heeft de VVD met de ‘lawaaiflitspaal’ al eerder geprobeerd om oplossingen te bedenken voor overlast en hinderlijk verkeersgedrag. “Inwoners geven regelmatig aan dat ze asociaal verkeersgedrag ervaren. Maar het is lastig om aan te wijzen waar deze problemen zich voordoen. Met dit meldpunt willen we die locaties helder voor ogen krijgen zodat we ook gericht maatregelen kunnen nemen.”

Het meldpunt is op deze website te vinden. Heiner: “Uiteindelijk willen we met alle resultaten in de hand aan het College duidelijk maken hoe groot de problematiek is.”