Studentenverenigingen uit Stad ondertekenen Nationale Gedragscode

nieuws
Foto: Joris van Tweel

Zorgen voor een omgeving binnen studentenverenigingen, waarin respect, integriteit en verantwoordelijkheid centraal staan. Daar moet de eerste Nationale Gedragscode voor gaan zorgen onder 49 studentenverenigingen in Nederland. Ook Vindicat, Albertus en Dizkartes uit Groningen zetten er dinsdag hun handtekening onder.

In de gedragscode staan onder meer doelen en afspraken met betrekking tot studentenwelzijn, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, duurzaamheid en middelengebruik.

Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV)gaat de gedragscode niet alleen om naleving binnen de verenigingen.  ‘Actieve bewustwording en bewustmaking van een veranderende cultuur’ moeten de studentenverenigingen vooruit gaan helpen om excessen actief aan te kunnen pakken. Verenigingen moeten allemaal een meldpunt en vertrouwenspersoon gaan krijgen, waar bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag en agressie kunnen worden aangekaart. Ook moet harddrugs taboe zijn op alle verenigingen die hun handtekening zetten.

“We realiseren ons dat dit slechts het begin is. Deze stap laat onze vastberadenheid zien om positieve veranderingen te realiseren. We zijn trots op deze belangrijke samenwerking en we kijken uit naar een toekomst voor alle aangesloten studentenverenigingen waarin zij met hun leden verder kunnen bouwen aan fijne, veilige en respectvolle studentenomgeving,” vertelt Linde van Mechelen, Praeses van de LKvV.