Stormbaan Ten Post wordt voortgezet op terrein zwembad Ten Boer

nieuws
Foto: GroningenFit via Facebook

De stormbaan en trainingslocatie die de afgelopen jaren ontstaan is in Ten Post wordt verplaatst naar Ten Boer. Dat is de intentie van de gemeente. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport woensdag laten weten.

Jongman reageerde op vragen van Peter Rebergen van de ChristenUnie. Rebergen: “Twee jaar geleden is in Ten Post een initiatief gestart voor een locatie waar inwoners van Ten Post en omliggende dorpen kunnen sporten. Het begon op een stuk grond van een inwoner waarvoor toestemming was gegeven. Het is uitgegroeid en uitgebreid tot een trainingslocatie met stormbaan. Kort geleden is aangegeven dat de locatie moet worden gesloten omdat er geen sportbestemming op ligt. De activiteiten zijn daarom op deze plek niet toegestaan. Wij vinden deze initiatieven erg belangrijk, vooral wanneer er op een positieve manier wordt bijgedragen aan het welzijn en de gezondheid van inwoners.”

Wethouder Inge Jongman: “Iedere inwoner verdient gelijke kansen”
Rebergen krijgt voor zijn betoog steun van de PvdA. Irene Huitema: “Wij onderstrepen dit initiatief. Het helpt mensen die bijvoorbeeld een afstand hebben tot de sport om juist in beweging te komen.” Wethouder Jongman is het daar volledig mee eens: “Onze ambitie is om iedere inwoner gelijke kansen te bieden. De initiatieven waar we het vandaag over hebben zijn waardevol en waar nodig ondersteunen we dit dan ook. Mocht het nodig zijn, dan stellen we onze expertise beschikbaar om deze initiatieven een duwtje in de rug te geven of we helpen met cofinanciering.”

“Activiteiten kunnen in Ten Post niet voortgezet worden”
Voor de wethouder is het verleidelijk om een bloemlezing te houden wat er in de gemeente allemaal op dit vlak gebeurt, maar daar gaat het woensdag niet over: “Helaas kunnen we de activiteiten op de huidige plek in Ten Post niet voortzetten. Op dit stuk grond zit een andere bestemming. We kunnen dit voortzetten, maar dan is het in strijd met het bestemmingsplan. Uiteraard kan dit aangevochten worden, maar de uitkomst kan op voorhand niet gegarandeerd worden.”

“Activiteiten voortzetten bij De Blinkerd in Ten Boer”
Volgens Jongman is er een goed contact met de initiatiefnemer van de sportlocatie: “We hebben daarom gekeken wat er elders mogelijk is. We hebben contact gezocht met het bestuur van openluchtzwembad De Blinkerd in Ten Boer. Het idee is om de activiteiten op die locatie voort te zetten. Het Gebiedsteam Ten Boer is inmiddels aangehaakt en brengt de verschillende partijen in contact met elkaar. En ik herhaal nogmaals dat zulke initiatieven belangrijk zijn en dat we die toejuichen.”