PVV en Stadspartij willen stopzetten naschoolse opvang Prins Johan Frisoschool voorkomen

nieuws
Foto: Esi Grünhagen via Pixabay

De PVV en Stadspartij 100% voor Groningen stellen vragen aan het gemeentebestuur over het stoppen van de naschoolse opvang op de Prins Johan Frisoschool per 1 september.

De schoolleiding, Cosis en de gemeente Groningen hebben gezamenlijk besloten de naschoolse opvang te beëindigen, omdat Cosis geen ruimte meer kan huren voor de dagbehandeling, ook wel de voorschoolse behandelgroep ‘De Wasberen’ genoemd.

Tegelijkertijd heeft de school de klasruimte nodig vanwege het groeiend aantal leerlingen.

Het personeel van de dagbehandeling werkt daarnaast op de naschoolse opvang NSO+, maar de nieuwe locatie is te ver weg. Pogingen om alternatieven te vinden zijn mislukt.

Volgens de PVV kan de naschoolse opvang niet zomaar worden stopgezet vanwege personeels- of huisvestingsproblemen. Stadspartij 100% voor Groningen wil weten of de alternatieven wel goed zijn onderzocht.