Politiek dringt aan om werk te maken van toiletvoorzieningen: “Groningen scoort al jaren een onvoldoende”

De fracties van Student & Stad en D66 dringen er bij de gemeente op aan om nu echt eens werk te maken van goede openbare toiletvoorzieningen. Beide partijen hebben vragen ingediend.

“Het is niet voor het eerst dat we hier aandacht voor vragen”, vertelt Pablo Vermerris van Student & Stad. “Vorig jaar mei heeft het College onze vragen beantwoord met de mededeling dat er een actualisatie van een onderzoek uit 2020 nodig was. Inmiddels zijn we een jaar verder en blijft het stil op de lijn.” Dat steekt ook Andrea Poelstra van D66: “In het jaarlijkse onderzoek van de Toiletalliantie van afgelopen herfst scoorde Groningen een 5,27. Groningen scoort al jaren een onvoldoende. Inwoners laten met enige regelmaat weten dat ook zij een beter toiletbeleid wensen.”

Noorderplantsoen
Die wens werd onlangs nog geuit bij de discussie over het Noorderplantsoen. Insprekers vertelden dat er in het plantsoen twee openbare toiletvoorzieningen zijn te vinden. Eén gebouw wordt door bosschages volledig aan het oog onttrokken. Daarnaast zijn de gebouwen zeer beperkt open. Een horecaondernemer in het Noorderplantsoen had voorgesteld om zijn gebouw, op eigen kosten, uit te breiden met een openbare toiletgroep. Hier werd echter een streep doorgezet vanwege de monumentale status van het pand.

“Kijkt het onderzoek verder dan de binnenstad?”
Vermerris en Poelstra willen weten hoe het er voor staat met het beloofde onderzoek. “Ook willen wij weten of het onderzoek verder kijkt dan de binnenstad en wat de plannen zijn om de bestaande toiletten te vernieuwen.” Daarnaast willen de beide raadsleden weten hoe het er voor staat met de hoge nood-stickers en de promotie van de hoge nood-app waarmee mensen kunnen zien waar zich openbare toiletten bevinden waarvan gebruik kan worden gemaakt.