Barbecue- en muziekverbod in Noorderplantsoen? “Plantsoen is gekaapt en uitgewoond”

nieuws
Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Buurtbewoners van het Noorderplantsoen willen dat er een volledig barbecue- en muziekverbod gaat komen in het plantsoen. Volgens hen neemt de overlast steeds drastischere vormen aan en staat de leefbaarheid in de omgeving onder druk.

In de gemeenteraad werd woensdag gesproken over het Noorderplantsoen. Omwonenden ervaren overlast door geluidsboxen, alcoholgebruik, barbecues en luide bootcamps. De fracties van Partij voor het Noorden, SP, ChristenUnie en Stadspartij 100% voor Groningen hadden het onderwerp op de agenda gezet, nadat verschillende bewonersorganisaties de afgelopen periode aan de bel hadden getrokken. De bewoners deden woensdag hun verhaal in aanwezigheid van de raadsleden.

Gerard van de Poll: “Bezoekers stellen hun eigen normen en grenzen vast”
Gerard van de Poll woont sinds 1986 aan het Noorderplantsoen: “Wat we zien is dat het park verloedert. Bezoekers stellen hun eigen normen en grenzen vast, waardoor de leefbaarheid wordt aangetast. Dit is geen spelletje tussen bewoners en bezoekers, want er zijn ook bezoekers van het park die overlast ervaren. Ik sprak onlangs met iemand die tegen het spoor woont, aan de Kalverstraat. Die maakte een avondwandeling door het plantsoen en zei tegen mij, ik word helemaal gek van die bootcamps. Ik moet tussen de sporters door lopen met hun harde muziek.”

“Maak helder wat er wel kan en niet mag”
Van de Poll: “De maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, waaronder een lawaaiverbod na 22.00 uur en een alcoholverbod, zijn niet voldoende en zijn niet goed te handhaven. Mijn oproep is om nu eens duidelijk te zijn. Maak helder wat er wel kan en wat er niet mag. In het Vondelpark mag je niet barbecueën. En daar gebeurt het ook niet. In het Noorderplantsoen is uitgebreide handhaving nodig om toezicht te houden. Dat kost geld, maar uiteindelijk zal het geld opleveren. Het is belangrijk dat deze gemeenteraad niet weg gaat lopen voor haar verantwoordelijkheid. Bezoekers willen die duidelijkheid ook. Geef ze die dan.”

Conny Kaspers: “Er is nooit serieus gehandhaafd”
Conny Kaspers woont aan de Oranjesingel: “De stank, de overlast, het lawaai. Het is verschrikkelijk. We waren dan ook zeer verheugd toen burgemeester Schuiling een lawaaiverbod en een alcoholverbod rond de vijvers instelde. Maar er is nooit serieus gehandhaafd. Het geschreeuw na middernacht gaat door. En de mensen laten een onbeschrijfelijke rotzooi achter. Doppen, glas, afval, menselijke uitwerpselen. Het zorgt voor ongedierte. De opruimkosten bedragen een paar ton per jaar. Geld dat we niet voor andere dingen kunnen gebruiken.”

“Het Noorderplantsoen is gekaapt en wordt uitgewoond”
Daarnaast is er veel overlast van barbecues: “Groningen heeft het Schone Luchtakkoord ondertekend. Volgend jaar mogen er alleen nog maar emissieloze voertuigen de binnenstad in rijden. Onderdeel daarvan is het ontmoedigen van houtstook. Maar in het Noorderplantsoen wordt volop gebarbecued. Het gaat ten koste van onze leefomgeving. Regelmatig blijf ik in huis om geen last te hebben van de stank en het lawaai. Het is totaal uit de hand gelopen. Het Noorderplantsoen is gekaapt en wordt uitgewoond. Daarom pleiten wij voor een barbecueverbod.”

“Het is nog geen enkele avond na 22.00 uur stil geweest”
Bij verschillende fracties leidt dit tot vragen. Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Hoeveel barbecues staan er te roken? En er moet gebarbecued worden op tegels, hoeveel tegels zijn er?” Kaspers: “De eerste barbecues worden om 15.00 uur aangestoken. En er komen steeds meer bij. Niet alleen op de tegels, ook ernaast. Het is een kettingreactie.” Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Ik hoor een pleidooi om barbecues te verbieden. Maar zit er ook iets tussen in?” Kaspers: “Bij een middenweg ga je uit van redelijk gedrag. En dat gedrag is door alcoholgebruik vaak ver te zoeken. Officieel moet het na 22.00 uur stil zijn. Er is nog geen enkele avond geweest dat het na 22.00 uur stil was.”

Machteld Koopman: “Mensen nemen complete geluidsinstallaties mee”
Behalve een barbecueverbod wordt ook gepleit voor een geluidsverbod. Machteld Koopman: “Het Noorderplantsoen zou een prachtige oase van rust moeten zijn. Maar dat is niet wat wij ervaren. Er is dagelijks geluidsoverlast. Mensen die aan het barbecueën zijn nemen complete geluidsinstallaties mee. Basketballers op het sportveldje hebben luide muziek aan staan. Idem voor de bootcamps. U zult misschien denken, het valt toch wel wat mee? Lawaai hoort toch bij de stad? Wij wonen al jaren aan het plantsoen. De overlast is de afgelopen jaren toegenomen. Het is soms net een discotheek. Wij pleiten voor duidelijke regels. Perk het gebruik van installaties in of verbied het.”

Gerard van de Poll: “Op een gegeven moment ben je uitgepraat”
De bewoners spreken ook van vervelende discussies. Koopman: “We spreken regelmatig mensen aan of het wat zachter kan. We worden dan niet vriendelijk te woord gestaan.” Van de Poll: “Vorig jaar zomer had ik drie KEI-groepjes voor de deur staan. Eén groepje had een geluidsinstallatie bij zich. Ik vroeg of het wat zachter kon. Ze zeiden: maar waarom dan? En hoe hard moet het dan? En dan kom je in een hele vervelende discussie terecht. Want waar ligt de geluidsgrens. Deze studenten zeiden op een gegeven moment dat ze er anders over dachten. En ja, dan ben je uitgepraat. Daarom pleiten we voor duidelijke regels. Dan heeft iedereen duidelijkheid.”

Mevrouw Sinnige: “Drugsdealers laten met muziek weten waar ze zijn”
Het geluid werkt ook criminaliteit in de hand. Mevrouw Sinnige: “In het plantsoen wordt drugs gedeald. Dealers laten met hun muziek weten waar ze zijn. Een tijd geleden, het was half twee in de nacht, klonk er luide muziek vanaf de heuvel bij café De Bres. Ik ben er naar toe gegaan. Onderaan de heuvel werd ik aangesproken door jonge jongens en meiden die vroegen of ik ook drugs kwam kopen. Op de heuvel stonden nog meer jonge tieners. Een jaar of veertien, vijftien waren ze. En er was een man van in de veertig. Ik vroeg of de muziek uit kon. Het werd een ontzettend vervelend gesprek met een grimmige situatie. Wie gaat hier wat aan doen? En wie is de baas van het plantsoen?”

Jaap Imminga: “We pleiten voor een kunstgraslaag op het basketbalveldje”
Een locatie waar ook veel overlast wordt ervaren is het basketbalveldje. Jaap Imminga: “Met grote geluidsinstallaties en oerkreten wordt er de hele dag gebasketbald. Dat gebeurt op een plek dichtbij de huizen. Iemand heeft ooit bedacht dat dit de beste plek is voor dat veldje, terwijl er ook 64 andere mogelijke locaties waren geweest. Kijk naar een andere locatie, zou onze oproep zijn. Daarnaast pleiten we voor een hoog hekwerk rond het veld dat na 22.00 uur op slot gaat. Zet er ook een beheerder op. Ook zouden we willen zien dat er een kunstgraslaag wordt aangebracht op de betonvloer en de ijzeren netjes vervangen worden door een ander materiaal.”

“Vijftig keer heb ik mensen aangesproken, twee keer moest ik mezelf beschermen”
Daar reageert Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren op: “Deze drie voorstellen die u noemt, bent u daarover in gesprek met de gemeente?” Imminga: “Jazeker. Met verschillende partners, waar ook de basketballers bij zijn betrokken, zijn we nu ongeveer een jaar in gesprek. Dit heeft tot nu toe alleen opgeleverd dat er bankjes bij het basketbalveld zijn geplaatst.” Van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Is het veilig in het Noorderplantsoen?” Imminga: “Ik ben een behoorlijk grote kerel. Ik heb zo’n vijftig keer mensen aangesproken als ik overlast ervoer. Twee keer heb ik mezelf moeten beschermen.”

Jefrry van Hoorn (GroenLinks): “Is er geen tussenweg?”
De bewoners pleiten in hun betogen voor duidelijke regels en goede handhaving. Daarnaast wordt gepleit voor een barbecueverbod en een verbod op het bij je hebben van geluidsdragers. Toch worstelen verschillende partijen met deze voorstellen. GroenLinks bijvoorbeeld. Jeffry van Hoorn: “Het park is voor omwonenden, maar ook voor bezoekers. Als we deze maatregelen invoeren, beperken we ook de mensen die er nu van genieten. Is er ook een tussenweg?” Machteld Koopman: “Er wordt vaak gekozen voor een gulden middenweg. Het Nederlandse poldermodel. Daar zijn we heel goed in. Maar dat model werkt niet altijd goed. Dit is een voorbeeld waarbij polderen niet werkt en er gewoon duidelijke regels nodig zijn.”

“Spreiding kan oplossing zijn?”
Van Hoorn: “Maar sommige maatregelen zijn behoorlijk vergaand.” Kaspers: “Waarom moeten mensen in het Noorderplantsoen verblijven? Er zijn in de stad nog zeven andere parken. Je hebt het over het recht van bezoekers. De vrijheid van bezoekers begint waar wij onze vrijheid kwijt raken.” Van Hoorn: “Spreiding kan dus een deel van de oplossing zijn?” Kaspers: “Soms willen we in Groningen misschien wat te gastvrij zijn. Soms willen we wat te tof zijn.”

Gerard van de Poll: “We hebben behoefte aan duidelijke regels”
Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden: “Nu zijn jullie hier vanavond met een behoorlijk grote groep aanwezig. Maar vertegenwoordigen jullie alle bewoners?” Gerard van de Poll: “Het ervaren van overlast is voor iedereen heel verschillend. Waar de één overgevoelig is, hoort de ander niets. In zijn algemeenheid omarmt iedereen het Noorderplantsoen. Maar de hoeveelheid mensen die zich nu in het plantsoen ophouden baart ons zorgen. We hebben behoefte aan regels. Wij als bewoners, maar ook de bezoekers. Regels die gehandhaafd worden.”

Volgende week woensdag wordt opnieuw gesproken over de toekomst van het Noorderplantsoen. Dan gaan de raadsfracties onderling in debat.