Nieuwe stadswijk gaat ‘De Nieuwe Held’ heten

De nieuwe wijk tussen Gravenburg en De Held gaat ‘De Nieuwe Held’ heten. Dat heeft het gemeentebestuur woensdag bekendgemaakt.

De namen zijn voorgesteld door de straatnamencommissie, en zijn per direct van kracht. De commissie heeft om diverse redenen gekozen voor ‘De Nieuwe Held’. De naam verwijst naar de polders waarin de wijk gebouwd wordt en de gelijknamige molens die daar stonden. Ook refereert de naam aan vroegere helden die terugkomen in de uitwerking van de straatnamen. Ook staat de wijk met deze naam in relatie met de bestaande wijk De Held.

De gemeenteraad heeft het college van B&W drie jaar geleden opgedragen om met name vrouwelijke straatnamen toe te voegen. Die namen worden later bekendgemaakt. De nieuwe wijk telt uiteindelijk 1850 woningen.