Nieuw gesprek met omwonenden asiellocatie Eemsgolaan: “Geen datum bekend over instroom”

nieuws
Foto: Jaron Bergsma

Er vindt volgende week opnieuw een gesprek plaats met omwonenden over de asiellocatie aan de Eemsgolaan. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Asielzaken woensdag laten weten.

De komst van de asiellocatie heeft de afgelopen periode veel stof doen opwaaien. “De afgelopen week hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden”, vertelt Molema. “Er is gesproken met de wijkraad, er heeft een gesprek plaatsgevonden met bedrijven die rond de locatie zitten, we hebben overleg gehad met een afvaardiging van bewoners van De Kring en Buitenhof en afgelopen maandag heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. De gesprekken hebben hele verschillende standpunten opgeleverd. Van mensen die heel goed snappen dat opvang geboden moet worden en daarin ook willen helpen, tot mensen die heel kritisch zijn op het proces en bewoners die zich hele grote zorgen maken en tegen het plan zijn.”

Wethouder Manouska Molema: “We hadden driehonderd mensen verwacht, er kwamen zevenhonderd”
Volgens Molema werd de sfeer bij de inloopbijeenkomst afgelopen maandag zo nu en dan grimmig: “De opzet was om in groepjes het gesprek aan te gaan. We hadden ongeveer driehonderd mensen verwacht, maar er kwamen zevenhonderd mensen op af. In de middag verliep het betrekkelijk rustig, in de avond stroomde het vol. Het werd ook zo druk dat het moeilijk was om in gesprek te gaan. Sommige mensen maakten stampij en riepen leuzen. Er was sprake van een bijzondere sfeer, waarbij het zo nu en dan grimmig werd.”

“Mensen zijn van heel positief tot erg kritisch en gefrustreerd”
Tijdens de gesprekken zijn veel vragen gesteld: “Mensen vroegen zich bijvoorbeeld af hoe zoiets zo snel gerealiseerd kan worden. Maar ook vragen als wanneer de bewoners komen, welke nationaliteit zij hebben en of het een soort Ter Apel wordt. Rode draad in de gesprekken was dat mensen positief of positief kritisch zijn. En ook was een groep kritisch tot gefrustreerd. Over de hele linie zagen we kritiek op het proces zoals dat doorlopen is. Ik heb eerder al aangegeven dat dit inderdaad niet goed is gegaan. Ik heb ook uitgelegd dat we als gemeente proberen om onze verantwoordelijkheid te nemen. Mensen zijn op de vlucht voor oorlog en die willen we een plek bieden. Als bezoekers van de bijeenkomst vervolgens denken dat door heel hard ‘nee’ te roepen het dan ook niet komt, dan moeten we toch aangeven dat het niet op die manier werkt.”

“In de gesprekken is geen ruimte voor racisme en discriminatie”
Volgens Molema leven er verschillende angstbeelden die niet terecht zijn: “Voor deze locatie stellen we een veiligheidsplan op. Maar wat we zien is dat omwonenden een bepaald beeld hebben van vluchtelingen en dat frame klopt niet altijd met de realiteit. In de gemeente hebben we meerdere locaties waar we opvang verzorgen. Daar is geen overlast. Het frame dat vluchtelingen automatisch criminelen zijn, dat klopt niet. En wat ik heel duidelijk wil benadrukken is dat wij in Groningen voorstander zijn van een goed gesprek. Maar dat er in deze gesprekken geen ruimte is voor racisme. De grens is heel dun. Maar iedereen die hier is, die verdient gelijke kansen. In Groningen is er geen plaats voor discriminatie.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “We moeten angsten serieus nemen”
Dat leidt tot een vraag bij Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen: “Ik vind het heel jammer dat de wethouder nu aangeeft dat de angsten die leven gekoppeld worden aan racisme. Ik denk dat het belangrijk is dat we angsten serieus moeten nemen en dat bewoners niet gaan wegzetten.” Molema: “Mensen hebben angst vanwege het frame dat is neergezet door bijvoorbeeld alle berichten in de media. Niet alle ‘veiligelanders’ veroorzaken overlast. We nemen de angsten serieus, maar het is ook belangrijk dat we het feitelijke verhaal op tafel leggen.”

Wethouder Manouska Molema: “Opnieuw met bewoners in gesprek”
Molema: “Wat we gaan doen is dat we alle geluiden die we gehoord hebben mee gaan nemen in een veiligheidsplan. Volgende week gaan we opnieuw met een afvaardiging van bewoners in gesprek. Vanaf dat moment gaan we verder kijken. Er is op dit moment niet een datum bekend wanneer de eerste bewoners verwacht kunnen worden. Daarnaast is afgesproken dat we ook na de ingebruikname in gesprek blijven. Het COA, omwonenden en wij als gemeente zullen structureel in gesprek blijven over de ontwikkeling.”

Duurzame opvanglocatie
De raad stelt ook vragen hoe het zit met de eventuele komst van ‘veiligelanders’. Molema zegt dat zij niet kan garanderen dat deze groep niet naar de Eemsgolaan komt, maar dat het in principe de insteek is om deze mensen in Ter Apel te houden. Het idee is om van de Eemsgolaan een duurzame opvanglocatie te maken. In eerste instantie gaat het om noodopvang. Het realiseren van een duurzame locatie voor de periode van tien jaar, daar loopt een apart proces op. Molema: “De insteek is om volgend jaar duizend mensen op te vangen. Dit is de tweede locatie naast de Sint Petersburgweg.”

Naast de mededeling dat Molema opnieuw in gesprek gaat met omwonenden wil de wethouder over twee weken de gemeenteraad opnieuw bijpraten over de situatie. Daarnaast nodigt ze de raad uit om een bezoek te brengen aan de locatie aan de Eemsgolaan.