D66 en Student & Stad komen met initiatiefvoorstel voor veiligheid en acceptatie LHBTQIA+-gemeenschap

nieuws

Groningen maakt zich klaar voor de Roze Zaterdag, maar ook daarna moet de LHBTQIA+-gemeenschap zich geaccepteerd en veilig voelen, vinden raadsfracties van D66 en Student & Stad. Zij dienen, mede met GroenLinks en PvdA, het initiatiefvoorstel ‘Alle kleuren van de regenboog’ in.

Volgens de partijen is de zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTQIA+-gemeenschap nog steeds een kwetsbaar onderwerp. Onlangs werd door de gemeenteraad al een motie aangenomen over regenbankjes met QR-codes. Via de QR-code worden verhalen verteld door mensen uit de gemeenschap.

Het initiatiefvoorstel komt voort uit een gespreksavond die eind vorig jaar plaatsvond. Daarin spraken raadsleden met de regenbooggemeenschap over de onderwerpen acceptatie en veiligheid in Groningen. De thema’s van die avond, zoals sport en het nachtleven, hebben raadsleden meegenomen in het voorstel.

Volgens de partijen is het belangrijk dat iedereen zich in Groningen veilig kan voelen. Met dit initiatiefvoorstel willen D66, Student & Stad, GroenLinks en PvdA een statement maken in de gemeentepolitiek.