Hekken en toegangscontroles bij Kermissen in binnenstad niet te doen

nieuws
Foto: Ben Scherjon via Pixabay

Hekken en toegangscontroles rond de twee jaarlijkse kermissen in de Groninger binnenstad, zoals de raadsfractie van de PVV een paar weken terug opperde, zijn volgens het gemeentebestuur niet de oplossing om de evenementen zowel gezellig als veilig te houden.

De PVV-fractie opperde een week of drie terug om de kermissen in de binnenstad te organiseren ‘als een festival’. Dat wil zeggen: met hekken en toegangscontroles op wapens en drugs. Aanleiding voor de voorstellen waren verschillende incidenten op de kermis tijdens Pasen in de Reitdiephaven en de Meikermis op de Vismarkt. Op beide kermissen zorgden groepen (gewapende) jongeren voor overlast, vechtpartijen en bedreigingen.

De gemeente erkent dat, ondanks de gezamenlijke inzet met kermisexploitanten, WIJ Groningen, handhaving en de politie de ‘grens van wat er mogelijk is bij deze inzet door eenieder’ tijdens de kermis ‘wel is bereikt’. Maar hekken, beveiligers en toegangspoortjes zijn, in ieder geval in de binnenstad, niet te doen voor het gemeentebestuur: “Dit doet een sterke afbreuk aan het laagdrempelige karakter van de kermis waar de vele bezoekers van genieten. In de binnenstad is dat niet goed te realiseren.”

Het college laat weten dat het bezig is met een evaluatie van de afgelopen kermissen, om zo te zien hoe een kermis veilig kan verlopen in de toekomst. Tegelijk schrijft het gemeentebestuur: “Onze levendige binnenstad in combinatie met diverse jongerengroepen die elkaar daar willen ontmoeten zorgen ervoor dat er altijd risico’s zullen zijn bij dergelijke gelegenheden. Wapenbezit onder jongeren is een (landelijk) complex probleem. We zetten in onze jeugdaanpak veel interventies in om jongeren ervan te weerhouden af te glijden en/of wapens te dragen. Hierdoor worden veel incidenten in de kiem gesmoord. Helaas kunnen niet alle incidenten worden voorkomen en is daarbij soms inderdaad sprake van messenbezit en -gebruik. Achteraf kijken we dan of we bestuursrechtelijke maatregelen kunnen en moeten nemen tegen een jongere die zich daaraan schuldig maakt, zoals het opleggen van gebiedsverboden voor opvolgende kermissen.”