Ernstige zorgen over bouw permanente studentenwoningen Zernike: “Niet alle seinen staan op groen”

De fractie van Student & Stad maakt zich ernstige zorgen over de planning rond het realiseren van permanente studentenwoningen op de Zernike Campus. Samen met D66, VVD, PvdA en ChristenUnie heeft de partij vragen ingediend bij de gemeente.

De start van de bouw van de woningen moet volgend jaar beginnen. Het gaat om woningen die volgens Daan Swets van Student & Stad hard nodig zijn: “Voor studenten is het nog altijd erg moeilijk om passende huisvesting te vinden. Als we kijken naar de laatste Kences Woonmonitor, dan blijkt dat het huisvestingstekort in Groningen voor studenten is opgelopen naar 2.600 wooneenheden. Landelijk is de verwachting dat het toekomstige tekort toe zal nemen van 39.600 tot 56.700 woningen. Vanaf deze zomer gaan er voor het eerst studenten wonen op Zernike in zogeheten tijdelijke woonruimte. In de toekomst zullen hier meer woningen gebouwd gaan worden voor studenten, promovendi en medewerkers.”

“Meerdere corporaties hebben niets meer gehoord”
Over die permanente bebouwing maakt de partij zich zorgen. Het College gaf eerder aan tussen de 1.000 en 2.000 studentenwoningen te willen bouwen op de campus. De RUG heeft het over 1.500 tot 1.800 woningen. In de Ontwikkelvisie Zernike Campus gaat het echter over 1.500 woningen. “Wij willen graag weten welke aantallen er gebouwd gaan worden. Daarnaast blijkt het zeer onzeker te zijn of de bouw volgend jaar wel gaat beginnen. Meerdere corporaties hebben sinds een gemeentelijke marktconsultatie, die anderhalf tot twee jaar geleden plaatsvond, niets meer van de gemeente gehoord. Deze partijen geven aan dat tussen de tekentafel en de start van de bouw al snel vijf jaar zit. Wij willen graag weten hoe dit zit.”

“Niet alle seinen staan op groen”
En er zijn meer zorgen. Grond waarop veel van de woningen gebouwd moeten worden is in bezit van de RUG en de Hanze. “Niet alle seinen staan op groen. Hoe zit dit precies? En welke bottlenecks zijn er? Daarnaast is het voor mijn fractie onduidelijk wat onze rol is bij de ontwikkeling van de huisvesting. Wij kunnen ons voorstellen dat we vanuit de raad richting kunnen geven over wat er gebouwd gaat worden: studio’s, semi-zelfstandig of onzelfstandig.”

De schriftelijke vragen die zijn gesteld zullen binnen vier weken beantwoord worden door het College.