Arme gezinnen kunnen vanaf nu gebruik maken van subsidie voor noodhulp huisdieren

nieuws
Foto: giselastillhard via Pixabay

Arme gezinnen wiens huisdier onverwacht in acute nood verkeert kunnen vanaf heden gebruik maken van een subsidiepotje waar 50.000 euro in zit. Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad het geld beschikbaar.

“Het geldbedrag is bedoeld voor eigenaren van honden en katten die op 120 procent bijstand zitten. Dat is gelijk aan de Stadjerspas”, vertelt Lilianne van Doorne van de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. “Daarnaast kunnen ook mensen van het geld gebruik maken als zij klant zijn bij de Voedselbank en bewindvoerders kunnen aan aanvraag indienen bij onze stichting. Wat betekent dit nu precies? Als je een hond of kat hebt die onverwacht ziek of gewond is geraakt en je valt onder de voorwaarden, dan kun je gebruik maken van deze subsidieregeling waardoor je huisdier die hulp kan krijgen die het nodig heeft. De kosten om je dier die hulp te geven die het nodig heeft, worden door ons vanuit de subsidieregeling betaald. Wat wel goed is om te vermelden is dat deze steun een gunst is en geen recht.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Noodhulp mogelijk maken”
Groot voorvechter voor de regeling is de Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Wesley Pechler van deze partij liet afgelopen voorjaar weten: “Het was in november 2022 dat mijn partij een voorstel deed om een eenmalige korting te introduceren voor minima op hun dierenartskosten. Vervolgens ontstond er een worsteling hoe je die korting het beste in kunt zetten. Wil je heel veel mensen bereiken of wil je een beperkt aantal mensen helpen waarbij het effect heel groot is? Er werd gekozen voor de eerste optie waarbij 40 euro beschikbaar werd gesteld voor huishoudens met een Stadjerspas. Die uitvoering bleek echter lastig te zijn. Nu ligt er een voorstel op tafel om het geld als subsidie te verstrekken aan de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn waarmee noodhulp mogelijk wordt. Dit lijkt ons een goed plan omdat wij vertrouwen op de professionaliteit van deze stichting.”

Lilianne van Doorne: “Via de website een aanvraag indienen”
Van Doorne: “In maart heeft de gemeenteraad met het plan ingestemd. Inmiddels is het geld beschikbaar maar zijn heel veel mensen allang weer vergeten dat er in maart zo’n mooi idee op tafel is gelegd. Mensen die thuis met een dier zitten dat onverwacht ziek of gewond is geraakt kunnen via onze website een aanvraag doen. Mochten mensen direct bij de dierenarts aankloppen, dan kan deze arts onze stichting bij nood direct en op basis van 24/7 bellen via 085-1304952 en daarna een 1 te toetsen.”

De Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn benadrukt dat het niet gaat om gewone dierzorg. “Het gaat om onverwachte situaties waar je als eigenaar geen geld voor hebt om je huisdier die hulp te kunnen bieden die het nodig heeft.” De subsidieregeling van 50.000 euro is tot het einde van het jaar beschikbaar.