Gemeente gaat in gesprek met KNVB om jeugdcompetities op zondag te laten spelen

nieuws
Foto Andor Heij

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport gaat in gesprek met de KNVB om te onderzoeken of jeugdelftallen ook op zondag hun competitie af kunnen werken. Dat heeft Jongman toegezegd naar aanleiding van een motie van Stadspartij 100% voor Groningen.

In de gemeenteraad werd afgelopen week het ambitiedocument doorontwikkeling sportvoorzieningen tot 2037 besproken. In Groningen staan de sportvoorzieningen onder druk. Er zijn veel mensen die willen sporten waardoor diverse verenigingen, vanwege ruimtegebrek, niet iedereen toe kunnen laten. Reden voor Stadspartij 100% voor Groningen om een mogelijke oplossing aan te dragen. Niels Hilboesen: “De afgelopen periode zien dat we dat veel seniorenteams overgestapt zijn van de zondag naar de zaterdag. Hierdoor is er mogelijk ruimte ontstaan voor jeugdwedstrijden op zondag. Het lijkt mij zinvol om die mogelijkheden te onderzoeken zodat we door het spreiden van jeugdwedstrijden de drukte op de velden verminderen.” De motie wordt mede ingediend door D66.

Rik Heiner (VVD): “Waarom de jeugd als zondebok aanwijzen?”
Rik Heiner van de VVD vindt het een vreemd voorstel: “Je wilt de jeugd verplaatsen terwijl het eigenlijke probleem is dat senioren van de zondag naar de zaterdag verhuizen. Volgens mij moet je dat oplossen en is het heel raar om het bij de jeugd neer te leggen. Waarom de jeugd als zondebok aanwijzen?” Hilboesen: “Het voorstel is een oproep om te onderzoeken of dit een oplossing is. Ik ben zelf vader van twee sportende tieners: het maakt niet uit of je op zaterdag of op zondag uitslaapt. Ik heb me gericht op het jeugdvoetbal om deze proef klein en overzichtelijk te houden. Maar het kan eventueel ook groter.”

Jalt de Haan (CDA): “Regelementen KNVB staan dit niet toe”
Ook andere partijen zijn kritisch. Zij vinden dat de oplossing bij de KNVB ligt. Jalt de Haan van het CDA: “De regelementen van de KNVB staan dit nu niet toe. Dus we kunnen hier wel mee in gaan stemmen maar het kan niet.” D66, die de motie mede heeft ingediend, kijkt er anders tegen aan. Jim Lo-A-Njoe: “Wij zijn een progressieve optimistische partij die het beter wil maken. En wat meneer De Haan zegt klopt. Maar je kunt dit samen met de KNVB doen. Daarom de oproep om aan tafel te gaan.”

Peter Swart (GroenLinks): “Moeten we als gemeente competities gaan organiseren?”
Peter Swart van GroenLinks: “Toen ik deze motie las dacht ik, dit is een fraai staaltje omdenken. Maar aan de andere kant, wat is de kerntaak van de gemeente? Moeten we competities gaan organiseren of moeten we juist faciliteren? Dat we er voor zorgen dat er voldoende sportvelden zijn. Wat ons betreft kun je het beste met de KNVB in gesprek dat zij dit met de clubs op gaan lossen.” Janette Bosma van de Partij voor de Dieren is het daar mee eens: “De bal ligt niet bij de gemeente. Het is geen slecht idee, maar de KNVB moet dit oppakken. De wethouder heeft eerder ook al toegezegd om met de KNVB in gesprek te gaan.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Ik ga hierover graag in gesprek met de KNVB”
Wethouder Jongman begrijpt heel goed wat de Stadspartij wil: “Dit voorstel is geschreven vanuit de gedachte dat het op de zaterdagen heel druk is op de sportvelden. De partij heeft nagedacht hoe je dat kunt spreiden zodat je de druk kunt verlichten. Ik ga hierover graag in gesprek met de KNVB. Wij als gemeente kunnen die kar niet alleen trekken. Daarom wil ik in gesprek, ik wil kijken hoe zij reageren en vervolgens kunnen we in gesprek met alle verenigingen hoe zij hier in staan. Ook wil ik dit met andere verenigingen bespreken. Collega-wethouders in andere gemeenten lopen ook tegen deze problemen aan. Ik zal de resultaten van dit gesprek naar u terugkoppelen.”

Uiteindelijk is dat voor Hilboesen voldoende om de motie aan te houden. Dit betekent dat het voorstel niet in stemming wordt gebracht.