De Wijert wil sporthal in zuidelijke wijken, wethouder richt echter vizier op oosten en westen

nieuws
Voormalige sporthal De Wijert

Als het aan wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport ligt wordt er in de zuidelijke wijken geen volwaardige sporthal gebouwd. Dit is tegen het zere been van de inwoners die in deze wijken graag een sporthal gerealiseerd zien worden.

“Twee jaar geleden vond er in De Wijert een verkiezingsdebat plaats”, vertelt wijkbewoonster Glory Roggen. “Het realiseren van een sporthal was toen een grote wens. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is de huidige gemeenteraad op de helft van haar termijn. Voor de zuidelijke wijken is er echter nog niets gebeurd. En dat is teleurstellend. Ondanks alle positieve geluiden van toen worden wij niet genoemd in het visiestuk. Eigenlijk wordt gezegd dat wij blij moeten zijn met de sportzaal, of eigenlijk is het een speelhal, die we nu hebben. Maar hoezo moeten we daar blij mee zijn? Er wordt voor ons beslist. Andere wijken hebben een sporthal, wij moeten tien minuten fietsen voor we er eentje tegen komen.”

“Witte vlek op de kaart”
Volgens Roggen worden toezeggingen niet waargemaakt: “Zeggenschap zou een kernwaarde moeten zijn, maar er wordt niet met ons samengewerkt voor een positieve oplossing. Op dit moment zien wij dat de wijken Helpman, Corpus, Rivierenbuurt en Stationsbuurt een witte vlek zijn op de kaart waar in de afgelopen jaren voorzieningen geschrapt zijn.” Tot 2019 was er in de wijk wel een sporthal gevestigd. Na lang steggelen is deze gesloopt en heeft die plaatsgemaakt voor een multifunctioneel centrum, met daarin onder meer een school, een bibliotheek, kinderopvang en twee gymzalen. Maar volgens de bewoners moet geconstateerd worden dat de mogelijkheden te beperkt zijn, waardoor bewoners niet naar deze locatie gaan.

Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties
In de gemeente wordt op dit moment gekeken naar de ambitie rond sportvoorzieningen in de periode tot 2037. Onderdeel daarvan is een capaciteitsonderzoek. In de gemeente worden diverse knelpunten gezien. De verwachting is dat de gemeente Groningen qua inwoneraantal de komende jaren verder zal groeien waarmee ook de vraag naar sport- en beweegvoorzieningen toe zal nemen. Naast nieuwe voorzieningen bouwen moet er ook geïnvesteerd gaan worden in de huidige faciliteiten die vaak verouderd zijn.

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Hoe lopen de gesprekken?”
Jim Lo-A-Njoe van D66: “Hoe kunnen wij u helpen? U bent in gesprek met de gemeente, er wordt nagedacht. Hoe lopen die gesprekken?” Roggen: “Het contact met de gemeente is best wel aardig. Maar iedere keer wordt gezegd dat we een MFC hebben, dat we een sportzaal hebben. Maar in het zuiden van de stad is er behoefte aan een volwaardige sporthal. Met tribunes en een kantine. Wat we nu hebben, daar kun je bijvoorbeeld niet eens douchen. In het verleden heeft onder andere de ChristenUnie gevochten om de sporthal te behouden. Ja, dan verwacht je nu toch iets.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Kan het vraagstuk meegenomen bij de verbouwing van het Gomarus College?”
De fractie van de ChristenUnie blijkt nog altijd bereid te zijn om naar een oplossing te zoeken. Dat blijkt tijdens de bijdrage van Partij voor het Noorden. Evelien Bernabela: “Een volwaardige sporthal in De Wijert zien wij wil zitten. Het zou een mooie toevoeging zijn voor de wijk. Met als voordeel dat inwoners uit de binnenstad er ook gebruik van kunnen maken.” Daar reageert Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie op: “De scholen in deze wijk moeten ook verbouwd worden. Onder andere het Gomarus College. Kunnen we het vraagstuk daarin meenemen?” Bernabela: “Als het dan ook algemeen gebruikt kan worden, dan zou dat een optie kunnen zijn.”

Wethouder Inge Jongman: “In het zuiden vindt geen groei plaats”
De wethouder is echter behoudender. “Waar we nu naar kijken is ambitie en capaciteit voor de komende jaren”, vertelt Jongman. “De stad gaat groeien, maar deze groei gaat niet plaatsvinden in het zuiden. De toename zit in het westelijk en oostelijk deel van de stad. Onze ambities liggen daarom op een andere plek. Ambtelijk is dit ook gecommuniceerd met de inwoners. Ik realiseer mij dat het een kort antwoord is, waar nog veel meer over gezegd kan worden.”