Basis Jeugdhulp maakt goede stappen: “We kunnen niet alle trajecten verlengen”

nieuws
Foto: Madalin Calita via Pixabay

Sinds anderhalf jaar wordt in Groningen gewerkt met de Basis Jeugdhulp. In plaats van tientallen bedrijven is nog één organisatie verantwoordelijk waardoor er voor ouders meer overzicht is. Desondanks zijn er bij verschillende fracties zorgen.

“Ik ben heel trots op wat er in de afgelopen achttien maanden is neergezet”, vertelt wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Jeugd en Jeugdhulp aan het einde van de vergadering. “Wat we in Groningen hebben gedaan is een voorbeeld van heel veel lef hebben. Een organisatie die hulp biedt met medewerkers die zich gaandeweg ontwikkelen. Er is heel hard gewerkt. In de oude situatie, waarbij gewerkt werd met heel veel organisaties, werd er niet altijd in het belang van de ouders en kinderen gewerkt. Er werd langs elkaar heen gewerkt. Door gezinsgericht te werken lukt het om met de juiste expertise betere hulp te bieden.”

Mirjam Gietema (D66): “Naast goede dingen hebben we ook zorgen”
Voorheen was de jeugdhulp gericht op begeleiding en lichte behandeling en werd dit geleverd door meer dan 140 aanbieders, verdeeld over elf producten. Sinds 1 januari 2023 is WIJ Groningen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taak. Mirjam Gietema van D66: “Het is een heel spannend proces waarbij we de wethouder gevraagd hebben om ons als raad mee te nemen in het proces. En ik wil daar echt de complimenten voor geven hoe dit wordt aangepakt. Naast alle goede dingen die gebeuren zijn er echter ook zorgen. Mijn fractie heeft contact met twaalf huishoudens die in meer of mindere afhankelijk zijn van de jeugdhulp. Wij steunen nog altijd de transitie. Maar we denken dat deze soms wel te rigide wordt uitgevoerd. Wij denken dat het goed is dat er meer aandacht zou zijn voor uitzonderingen.”

Jalt de Haan (CDA): “Door de bomen het bos niet zien”
Zorgen zijn er ook bij het CDA. Jalt de Haan: “Wij zijn altijd kritisch geweest op de invoering en we hebben ook getwijfeld om dit bij WIJ neer te leggen. WIJ is een jonge organisatie die hiermee een gigantische taak kreeg. Konden ze dit aan, vroegen wij ons anderhalf jaar geleden af. Die zorgen zijn terecht geweest als we kijken naar de wachtlijsten en naar de tekorten aan personeel, die opgelost moeten worden via het inhuren van detacheringsbureaus. Het is belangrijk dat ouders weten waar ze aan toe zijn. De angst is dat het te ingewikkeld wordt gemaakt en dat men door de bomen het bos niet meer ziet.”

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “We hebben toch juist het hele bos gekapt?”
Die opmerking begrijpt Rozemarijn Gierkink van de PvdA niet: “Ik hoor het CDA zeggen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Maar we hebben toch juist het hele bos gekapt en één boom laten staan waar mensen terecht kunnen?” De Haan: “Deels heeft u gelijk. Maar is nu soms heel lastig voor ouders om te zien waar ze eventueel nog meer recht op hebben.”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Er moet genoeg ruimte zijn voor maatwerk”
Ook de fracties van Student & Stad en Stadspartij 100% voor Groningen maken zich zorgen. Pablo Vermerris: “Er moet genoeg ruimte zijn voor maatwerk. We maken de transitie door richting de Basis Jeugdhulp. maar er zijn ook lopende trajecten. Het is belangrijk dat er genoeg ruimte is voor ouders en kinderen om dit bij hun eigen aanbieder af te ronden zonder dat dit tot conflicten leidt.” Yaneth Menger: “Mijn fractie ontvangt nog steeds signalen die ons verontrusten. Zo ontstaat er veel onduidelijkheid door verschillende begrippen die gebruikt worden. Dit vergroot de onbegrijpelijkheid. Is het nu in deze nieuwe situatie makkelijker om hulp te krijgen? Zijn de wachtlijsten inderdaad weggewerkt?”

Peter Swart (GroenLinks): “Goed dat er vanuit de wijk wordt gewerkt”
Andere partijen zijn juist positief. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Het aantal kinderen dat vanuit de nieuwe situatie geholpen wordt groeit gestaag. Het knelpunt met personeel dat van een gedetacheerd bureau ingevlogen moet worden is jammer, maar we begrijpen dat dit na de zomer wel is opgelost.” Peter Swart van GroenLinks: “De Basis Jeugdhulp is een continu lerend proces. Het is heel goed dat er vanuit de wijk wordt gewerkt. Dat men bij de gezinnen in huis komt zodat men weet wat er allemaal speelt.” De partijen benoemen ook dat het prettig is dat niet meer verschillende hulpverleners zich om één gezin bekommeren, maar dat dit nu één vast aanspreekpunt is.

Wethouder Manouska Molema: “We kunnen niet alle trajecten verlengen”
Wethouder Molema is ook positief: “In de nieuwe situatie zijn medewerkers opgeleid om de juiste afweging te kunnen maken welke hulp nodig is. Wat we anderhalf jaar geleden gedaan hebben is een beweging maken richting een algemene voorziening met minder marktwerking. Als het gaat om maatwerk: we kunnen niet alle trajecten verlengen die indertijd zijn ingezet. Daar kunnen we wel voor kiezen, maar dan stopt de transitie. Met ouders zoeken we naar de beste oplossing, maar niet alles lukt met maatwerk. Maatwerk is een uitzondering. En dat is wel moeilijk. Er melden zich ouders met hulpverleners aan de deur die met veel bombarie een indicatie problemen af te dwingen. Men heeft het daar niet makkelijk.”

“Leidt tot tevredenheid”
Molema vindt ook dat WIJ de taak goed aan kan. “Er wordt een goede kwaliteit geleverd die tot tevredenheid bij ouders en gezinnen leidt. Door juist ook op deze manier te werken lukt het om zoveel mogelijk geld bij de gezinnen achter de voordeur te krijgen in plaats van dat het geld naar de organisatie gaat. Het rapport van de Ombudsman bevestigt ook ons beeld. Het aantal klachten valt mee als je ziet hoeveel kinderen inmiddels al zijn overgegaan naar de Basis Jeugdhulp.”