Werk- en Ontwikkelprogramma helpt 162 mensen aan werk

Er zijn het afgelopen jaar 162 mensen aan het werk geholpen door het Werk- en Ontwikkelprogramma van de gemeente Groningen.

Het doel van het programma is om, door intensieve ondersteuning, meer mensen in de bijstand aan het werk te krijgen  Naast de reguliere bestaande dienstverlening worden jaarlijks 600 inwoners middels het programma ondersteund richting werk of ontwikkeling. Dat moet leiden tot meer participatie.  In 2023 deden zelfs 750 mensen mee aan het programma.

Het programma leidt ook tot minder uitgaven aan bijstandsuitkeringen.