Provincie investeert miljoen in veilig en aantrekkelijk lopen in Groningen

nieuws
Foto: Pixabay

De provincie Groningen gaat de komende vier jaar met onderzoek, samenwerking en subsidies bijdragen aan een veilige en aantrekkelijke provincie voor de voetganger. Er is 1 miljoen euro beschikbaar om de plannen uit te voeren.

“Er gaat veel geld en aandacht naar de fietser, automobilist en OV-reiziger in Groningen”, vertelt gedeputeerde Johan Hamster over de provinciale agenda rond wandelen in Groningen. “En dat is terecht. Maar lopen is de meest gezonde, duurzame, goedkope en toegankelijke vorm om je te verplaatsen. Met deze loopagenda zetten we daar ook op in.”

De provincie gaat voornamelijk via de gemeentes bijdragen aan het aantrekkelijk en veilig maken van wandelen in Groningen. Zo komt er geld voor kleine aanpassingen aan de infrastructuur (denk aan een bruggetje over een sloot, een missend voetpad of het weghalen van een obstakel) en om OV, winkelcentra en onderwijsinstellingen beter te met elkaar te verbinden voor voetgangers.

Verder komen er programma’s om wandelen te stimuleren, onder meer via bedrijven. Ook sponsort de provincie onderzoeken naar het bestaande wandelknooppuntennetwerk, nieuwe wandelknooppunten en de veiligheid van onder andere de wandeloversteken over provinciale wegen.

Dorpen of wijken krijgen, met het geld, ook steun bij het aanleggen en onderhouden van lokale Dorpsommetjes. Ook is er aandacht voor verkeersveiligheid: zo worden onder andere de wandeloversteken over provinciale wegen in kaart gebracht en beoordeeld.