Ouders verliezen geen rechtsbescherming bij Basis Jeugdhulp: “We stoppen niets acuuts”

nieuws
Foto: Madalin Calita via Pixabay

De invoering van de Basis Jeugdhulp op 1 januari heeft er niet voor gezorgd dat ouders en kinderen geen gebruik meer kunnen maken van rechtsbescherming. Dat zegt wethouder Inge Jongman (ChristenUnie).

Jongman reageerde op vragen van de fracties van D66, Stadspartij 100% voor Groningen, PVV, CDA, Student & Stad en Partij voor het Noorden. Basis jeugdhulp biedt professionele ondersteuning bij jeugd- en opvoedvragen. Het is ondergebracht bij WIJ Groningen. De gemeente verwijst ouders voor het aanvragen van jeugdhulp naar WIJ Groningen, terwijl ouders bij het College moeten zijn. Doordat ouders niet de wettelijke procedure doorlopen, verliezen ze rechtsbescherming. Mirjam Gietema van D66: “Wij vinden dat alle inwoners recht hebben op rechtsbescherming: recht op advies, op informatie en ondersteuning voor passende jeugdhulp. En dan geldt dus ook dat je een juridische rechtsgang moet kunnen maken als je als ouder, kind of jeugdige het niet eens bent met de voorziening of de ondersteuning die je ontvangt. En over die rechtsbescherming is nu heel veel onduidelijkheid ontstaan. In hoeverre is deze rechtsbescherming aanwezig?”

Wethouder Inge Jongman: “We hebben een beweging ingezet om jeugdhulp dichtbij te organiseren”
Wethouder Inge Jongman geeft aan dat er inderdaad een wijziging heeft plaatsgevonden. Er is een beweging ingezet om de jeugdhulp dichtbij te organiseren en zoveel mogelijk regelvrij te maken. Dit is in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd, waar samen met andere gemeenten aan gewerkt wordt. Jongman: “Op deze wijze heeft de hulpverlener meer tijd om daadwerkelijk ondersteuning te leveren in plaats van de hele dag indicaties te moeten schrijven. Het is zo dat bij de toegang tot een individuele voorziening er een indicatie nodig is. Met andere woorden: dat er door iemand gekeken wordt of je wel recht hebt op die zorg. Maar bij de toegang tot een algemene voorziening, waar de Basis Jeugdhulp onderdeel van is, is die drempel niet van toepassing. En daarvoor hoef je dus ook geen aanvraag in te dienen.”

“Rechtsbescherming geborgd”
“Als de jeugdige of de ouders het daar niet mee eens zijn en een individuele voorziening willen hebben, dan kunnen ze dat verzoek indienen en zullen ze alsnog een indicatie krijgen. Daar worden ze over geïnformeerd door WIJ. Daarmee is ook de rechtsbescherming geborgd. In uw schriftelijke vragen vraagt u ook naar de situatie in de gemeente Maassluis. In de gemeente Groningen is geen sprake van een beschikkingsvrije werkwijze zoals de gemeente Maassluis die wel heeft. Wij hebben vastgelegd dat bij een individuele voorziening, na een aanvraag en een onderzoek, er altijd een beschikking volgt. Bij een algemene voorziening doen we dat niet.”

“We stoppen met niets”
“Als College vinden we ook dat het niet ten koste mag gaan van de rechtsbescherming. En dat doet het dus ook niet. De tevredenheid bij de ontvangers van de Basis Jeugdhulp is ook hoog. Op 24 april praten we in de raad verder over de Basis Jeugdhulp. Voor nu wil ik benadrukken dat we met niets acuuts stoppen. Dat er niks acuuts doorbroken wordt. En dat ouders altijd via WIJ geïnformeerd worden over verdere procedures. En het is dus niet zo dat als iemand die nu hulp heeft, dit ingetrokken wordt. Dat kan niet waar zijn.”