Ook Groningen krijgt ‘proefperiode’ voor samenwonende bijstandsgerechtigden

nieuws
Foto: Burst via Pexels

De gemeente Groningen komt, nog voor de zomer, met officieel beleid voor een ‘proefperiode’ voor bijstandsgerechtigden die samen willen wonen.

Tijdens deze proefperiode wordt degene met een bijstandsuitkering binnen de relatie niet gekort op zijn maandbedrag en houden ze beiden hun eigen woning. In verschillende gemeenten, waaronder Den Haag en Tilburg, wordt hier al mee geëxperimenteerd. Ook Groningen doet dat, maar deze manier van werken is nog niet vastgelegd in officieel beleid. Nog voor de zomer gaat dat wel gebeuren.

“Als mensen overwegen te gaan samenwonen, maar nog niet weten of het gaat werken, is het logisch dat ze nog niet de woning durven op te zeggen of de kinderen van school te laten veranderen”. schrijft het college in een antwoord op schriftelijke vragen. “Een kennismakingsperiode heeft een aantal voor de hand liggende kenmerken. Zo is het vanzelfsprekend dat beide woningen worden aangehouden, dat er nog geen trouwdatum is vastgesteld en dat het ook niet gaat om het hernieuwen van een relatie met een eerdere samenleefpartner.”

De gemeente is niet van plan om, zoals in andere gemeenten, heel strakke regels te hanteren. Volgens het college wordt er vooral maatwerk geleverd: “In onze gemeente passen we de kennismakingsperiode al toe. Op het moment dat iemand zich met een verzoek meldt, volgt een individuele afweging. We zien namelijk dat de bepalingen van sommige gemeenten best dwingend zijn. Waarom zou iemand met een bijstandsuitkering maar eenmaal per vijf jaar mogen overwegen om te gaan samenwonen? Juist op het gebied van dergelijke persoonlijke levensaspecten heeft de overheid enige afstand te bewaren. Ook harde bepalingen over de situatie waarin een van beide partners tijdens de kennismakingsperiode wordt opgenomen in bijvoorbeeld een psychiatrische instelling, vinden we niet wenselijk.”