PvdA en SP pleiten voor ‘proefperiode’ voor samenwonende bijstandsgerechtigden

nieuws
Foto: Burst via Pexels

De gemeente Groningen moet, als het aan de raadsfracties van de PvdA en de SP ligt, een pilot gaan houden met een ‘proefperiode’ voor bijstandsgerechtigden die samen willen wonen.

Tijdens deze proefperiode wordt degene met een bijstandsuitkering binnen de relatie dan niet gekort op zijn maandbedrag en houden ze beiden hun eigen woning. In verschillende gemeenten, waaronder Den Haag en Tilburg, wordt hier al mee geëxperimenteerd.

De raadsfracties willen de ruimte bieden aan bijstandsgerechtigden, zodat ze ontdekken of het samenwonen werkt. “Samenwonen is meestal een grote stap in een relatie”, schrijven de partijen in vragen aan het gemeentebestuur. “Voor mensen met een bijstandstuitkering is die stap vaak nog groter, omdat deze mogelijk grote financiële consequenties kan hebben. De hoogte van een bijstandsuitkering is afhankelijk van de woonsituatie. Wanneer iemand samenwoont kan de uitkering lager uitvallen of het recht op een uitkering zelfs helemaal vervallen. Daardoor is de keuze om samen te wonen voor mensen met een bijstandsuitkering vaak extra spannend en wordt die keuze uitgesteld of zelf helemaal afgesteld.”

De ‘proeftijd’ moet, zo stellen de twee raadsfracties, ook ruimte bieden aan de partners om inzicht te krijgen in de praktische en financiële gevolgen van het samenwonen. Bijstandsgerechtigden krijgen zo de tijd om zich, met eventuele hulp, te richten op het inschrijven in een nieuwe gemeente, de gevolgen voor de uitkering of het zoeken van een school voor de kinderen.