Bewoners kunnen woensdag inspreken over plannen Stadshavens

nieuws
Impressie: KCAP

Wie zijn of haar stem wil laten horen over de plannen voor de nieuwe woonwijk Stadshavens, kan aanstaande woensdagavond inspreken tijdens een inspraakbijeenkomst. 

Tijdens de inspraakbijeenkomst kunnen bewoners de raadsleden vertellen wat ze vinden van de plannen voor de nieuwe woonwijk rond het Eemskanaal, tussen het Damsterdiep en de Sontweg.

Stadshavens moet een groene, stedelijke wijk worden met in totaal 3.300 woningen, 33.000 m² commerciële en maatschappelijke bedrijfsruimte en een Havenpark. Om daarvoor plaats te maken, verdwijnt het bedrijven- en industrieterrein dat nu langs het Eemskanaal ligt.

Raadsvoorstel

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 mei zal de gemeenteraad daarover stemmen. De eerste bouwwerkzaamheden worden in 2026 verwacht.

Zienswijzen

De gemeente vroeg inwoners en organisaties al eerder dit jaar voor feedback op het omgevingsplan. De gemeente ontving zo’n 34 reacties, oftewel ‘zienswijzen’. Die hebben niet tot wijzigingen in het plan geleid.

Aanmelden

Wie woensdag wil inspreken tijdens de sessie van de gemeenteraad in de raadszaal van het Stadhuis, dienst zich van tevoren aan te melden bij de griffie van de gemeenteraad via griffie@groningen.nl of 050 367 77 02. De inspraaksessie is woensdagavond 17 april van 21.00 tot 22.00 uur.