Gemeente sluit gang naar rechter rond kabel- en rioolwerk Plantsoenbuurt niet uit, claimbedrag aannemer daarom niet openbaar

nieuws
Foto: Afbeelding via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De gemeente Groningen wil tot een ‘minnelijke oplossing’ komen met de aannemer van het project ‘Samen aan de Leiding. Tegelijk sluit het gemeentebestuur een gang naar de rechter niet uit. Daarom wil het (nog) niet praten over de claim van de aannemer en de meerkosten voor het project, nu de aannemer het werk heeft neergelegd.

Het gemeentebestuur reageerde woensdag op een aantal schriftelijke vragen van oppositiepartijen over de kwestie. De aannemer legde eind december het werk aan het project neer. Daarbij worden kabels en (riool)leidingen vervangen in de Noorderplantsoenbuurt en De Hoogte. Het bedrijf werkte tot die tijd aan de opdracht voor Enexis Netbeheer, het Waterbedrijf Groningen en de gemeente, die samen het opdrachtgeverstrio ‘Samen aan de Leiding’ vormen.

De aannemer claim dat het werk is neergelegd, omdat de omstandigheden tijdens de werkzaamheden zouden zijn gewijzigd. De drie opdrachtgevers betwisten dat en willen daarom een motivatie of onderbouwing zien. De aannemer zou slechts hebben aangetoond dat het een ‘relatief geringe’ hoeveelheid extra kabels en leidingen heeft moeten leggen. Het gemeentebestuur stelt dat andere onderbouwingen uitblijven en dat de claim daarom is afgewezen.

Volgens het college is er vooralsnog geen sprake van meerkosten in deze kwestie. Daarom wil het college nog niet praten over de financiële gevolgen van het debacle. Stadsblog Sikkom vroeg halverwege vorige maand om inzage in de geldzaken, maar kreeg nul op het rekest rond een Woo-verzoekt.

Gang naar de rechter of toch een ‘minnelijke afronding’?

“Er ligt slechts een niet onderbouwde claim van de aannemer die wij niet erkennen en vanuit rechtmatigheid niet kunnen toewijzen”, stelt het college. “In dit stadium uitspraken doen over de financiële omvang van een eventueel betwistbaar- of onbetwistbaar deel van de claim doet afbreuk aan een adequaat proces tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer om te komen tot een minnelijke afronding.”

Maar of die minnelijke afrond er komt, daarvan lijkt ook het college niet zeker. Het sluit een gang naar de rechter tegen de in gebreke gestelde aannemer niet uit: “Wij streven naar maximale openheid van zaken waar dit kan, los van de financiële omvang. Maar in bepaalde omstandigheden is het onverstandig of niet toegestaan. Dat geven de uitsluitingsgronden van de Wet Open Overheid ook aan. Het verstrekken en openbaar maken van mails en correspondentie met de aannemer over deze kwestie kan onze gezamenlijke (juridische) positie ondermijnen en staat mogelijk een minnelijke oplossing met de aannemer in de weg. (..) Helaas kunnen wij op dit moment een juridisch geschil niet uitsluiten.”

Werk moet snel doorgaan, misschien met andere aannemer

De drie opdrachtgevers sluiten ook niet uit dat er een andere aannemer op het kabel- en rioolproject wordt gezet: “Een juridisch geschil hoeft een fysieke afronding van het werk, eventueel met een andere aannemer, niet in de weg te staan. Op dit moment is het echter nog te vroeg om dat spoor in gang te zetten, gezien de intentie om tot een minnelijke oplossing te komen. Wel onderzoeken wij momenteel alle mogelijkheden om het werk fysiek zo snel mogelijk te hervatten en af te ronden, om de overlast voor de omgeving zo snel mogelijk op te heffen.”