Aannemer legt werkzaamheden rond vernieuwing leidingen stil in Plantsoenbuurt en de Hoogte; conflict met de gemeente over geld

nieuws
Foto: Afbeelding via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Het in 2021 gestarte project om de elektriciteitskabels, water-, gas- en rioolleidingen en de openbare verlichtingskabels in de Noorderplantsoenbuurt en de Hoogte te vervangen ligt stil. Volgens Sikkom en DvhN heeft de aannemer de werkzaamheden opgeschort, omdat er met de gemeente een conflict is over onvoorziene meerkosten binnen het project.

Het project dat eind vorig jaar al af had moeten zijn, is een samenwerking tussen het Waterbedrijf Groningen, Enexis Netbeheer en de gemeente om de kabels en (riool)leidingen in de twee wijken aan te pakken. Maar nu, een jaar na de oorspronkelijke afrondingsdatum en met nog tien procent van het werk te gaan, geeft aannemer Oosterhof Holman er voorlopig de brui aan. Het wil eerst een oplossing zien voor meerkosten die buiten de oorspronkelijke opdracht zouden vallen, vertelt een woordvoerder van de gemeente aan Sikkom en DvhN.

De gemeente stelt te weten dat het project duurder is geworden, maar dat er geen onderbouwing is gegeven voor de aard van de meerkosten. De aannemer zou zich hebben teruggetrokken totdat de gemeente deze informatie heeft en in gesprek kan gaan. Hoeveel geld er gemoeid is met de kostenoverschrijding kan de gemeente niet zeggen, behalve dat het om zeer grote bedragen gaat. Het bedrijf zou inmiddels in gebreke zijn gesteld door de gemeente vanwege de vertraging die het project heeft opgelopen. Want het project is nu slechts voor negentig procent voltooid