Geen uitstel voor behoud Betonbos en participatie Stadshavens goed verlopen: “We willen bouwen, bouwen, bouwen”

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De bewoners van het Betonbos moeten uiterlijk komende zomer hun plek verlaten hebben. Daarnaast vindt de wethouder dat de bewonersparticipatie bij het project Stadshavens goed is verlopen.

Stadshavens wordt een nieuwe wijk langs het Eemskanaal, aan het water, in het oosten van de stad. Er komen 2.400 woningen voor alle inwoners en alle inkomens. Vorige week werd er ook gesproken over het onderwerp. Toen riepen verschillende insprekers het beeld op dat er in hun ogen veel te weinig gedaan is met de inspraak bij het project. Er werd onder andere gewezen naar het document met zienswijzen. Het document, dat 98 pagina’s dik is, is vrijwel volledig afgewezen. Volgens de insprekers is participatie in Groningen een wassen neus. Logisch dat mensen cynisch worden, liet één van de insprekers weten.

Vincent Boswijk (D66): “Hoe kijkt de wethouder terug op het participatieproces?”
Niet verwonderlijk daarom dat het woensdagavond veelvuldig over participatie ging. Vincent Boswijk van D66: “Hoe kijkt de wethouder terug op de participatie? En hoe kan in de toekomst discrepantie voorkomen worden?” Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen: “Het College zegt dat het participatietraject goed verlopen is, maar de publieke tribune zei vorige week wat anders. Hoe valt dit met elkaar te rijmen?”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Ik weet niet hoe de participatie beter had gekund”
Wethouder Rik van Niejenhuis van Wonen is er helder over: “Als gemeente hebben we ons de afgelopen jaren ingespannen om mensen zoveel mogelijk bij het project te betrekken. De zienswijzen waar het over gaat geven niet het volledige beeld. Door de gesprekken die we in een vroeg stadium hadden zijn veel plannen al aangepast. Ik denk dat we onze uiterste best hebben gedaan om het zo goed mogelijk in te richten. Ik weet ook niet hoe het beter had gekund.” Dat stemt Elte Hillekens van GroenLinks niet helemaal tevreden: “Welke inspanningen zijn er dan allemaal geweest?” Van Niejenhuis: “Ik vind het te ver gaan om hier nu alles op te gaan sommen. Er zijn klankbordgroepen geweest, er zijn gesprekken geweest, er was een website. Er is heel veel gebeurd.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Inwoners worden weggezet en dat vind ik niet oké”
Toch maken D66 en Stadspartij 100% voor Groningen zich zorgen. Vooral omdat het specifieke geluid van ontevreden inwoners bij vrijwel elk project dat behandeld wordt in de raad is te horen. Mariska Sloot: “Het maakt mij heel verdrietig dat inwoners zich niet gehoord voelen. Jarenlang hebben ze tijd en energie gestoken in het participeren. Ze werken constructief mee en doen dat volledig vrijwillig. Terwijl alle ideeën gevoelsmatig in de shredder belanden.” Rico Tjepkema van de PvdA: “Iedereen heeft een belang. Je krijgt als bewoner nu eenmaal niet altijd gelijk. Zo gaat het toch altijd?” Sloot op boze toon: “Dat mensen zich niet gehoord voelen horen we bij vrijwel elke vergadering. Bij dit proces zijn beloftes gedaan. En er wordt niet aan die beloftes gehouden. Inwoners worden weggezet en dat vind ik niet oké.”

Betonbos
Daarnaast ging het ook uitgebreid over het Betonbos. In deze groene long wonen sinds jaar en dag zo’n twintig mensen. Als de gemeenteraad instemt met de volgende stap, dan moeten deze bewoners uiterlijk komende zomer de plek verlaten hebben. Leendert van der Laan: “Kunnen we deze mensen ook extra tijd geven?” Boswijk van D66: “Kunnen we de bewoners ook ondersteunen bij het vinden van een nieuwe plek.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Bewoners van het Betonbos weten al heel lang dat ze weg moeten, de bal ligt bij hun”
Dat is Van Niejenhuis niet van plan. “Het Betonbos gaat verdwijnen. Het zal ook de eerste plek zijn waar we aan de slag gaan. De afgelopen periode hebben we gekeken naar mogelijke andere locaties in de gemeente. Daar blijven we ons voor inzetten. Maar het is een utopie dat je zo’n plek de komende maanden gaat vinden voor zo’n grote groep. Het wordt nu ook platgeslagen dat er nog maar drie maanden zijn tot het terrein leeg opgeleverd moet worden, maar de bewoners weten dit al heel lang. Het is heel vaak tegen ze gezegd. De plek in het Betonbos is eindig. En die bal ligt ook bij de bewoners en niet bij de gemeente.”

Delegatiebesluit
Ook is er bij dit plan veel spanning over het zogeheten delegatiebesluit. Het College vraagt aan de raad om de bevoegdheden om omgevingsplannen te wijzigen bij het College neer te leggen. Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Bij mijn fractie zijn er zorgen over de democratische controle. Hoe kunnen we dit borgen?” Olivier van Schagen van Student & Stad: “Het is iets nieuws en mijn fractie vindt het gek dat we dit pas over twee jaar gaan evalueren.” Etkin Armut van het CDA: “In hoeverre wordt de raad meegenomen bij dit besluit. Wat zijn de voor- en nadelen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Met het delegatiebesluit kunnen we snelheid maken”
Op dit vlak stelt Van Niejenhuis de toehoorders gerust: “Het omgevingsplan Stadshavens is het sluitstuk van zes jaar werken. Gedurende dit proces heeft de raad de kaders meegegeven waar het plan aan moet voldoen. De raad heeft beslissingen genomen over de structuur, de kredieten en de budgetten. Door met een delegatiebesluit te gaan werken kunnen we snelheid maken. Zodat we keihard aan het werk kunnen om woningen te bouwen. En dat willen we ook: bouwen, bouwen, bouwen. Vertraging is pijnlijk omdat dit het hele proces gaat vertragen. Dat zal veel effect hebben. Het delegatiebesluit kan altijd weer ingetrokken worden. De raad is het hoogste orgaan. Als u in gesprek wilt dan kom ik naar deze zaal.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Kunnen we de vergroeningsopgave niet naar voren trekken?”
En dan nog even naar het plan zelf. Alle fracties zijn blij dat er gestart wordt met de bouw van woningen. Hoewel verschillende partijen nog wel wat aandachtspunten hebben. Hekkema van de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld: “Los van het Betonbos is het gebied nu een sleets bedrijventerrein. Bij mijn fractie zijn er zorgen over de bomen die gaan verdwijnen. Dit wordt uiteindelijk gecompenseerd met een Havenpark dat pas gerealiseerd gaat worden tien tot vijftien jaar na de start van de ontwikkeling. Kunnen we die vergroeningsopgave niet naar voren trekken zodat we het verlies van het Betonbos zo snel mogelijk kunnen compenseren? En is het ook een idee om bewoners te betrekken bij de inrichting van dit nieuwe park?”

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Studenten zijn toch ook inwoners?”
Student & Stad heeft zorgen over de samenstelling van de nieuwe wijk. Van Schagen: “De gouden regel in dit plan is dat het een ongedeelde wijk moet worden die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Maar uit navraag blijkt dat er geen studentenwoningen gerealiseerd gaan worden. Hoe is dat te rijmen met de gouden regel? Studenten zijn toch ook inwoners?” Hekkema: “Maar we bouwen toch al veel studentenwoningen op Zernike en in de Suikerzijde?” Van Schagen: “Twee jaar geleden hebben we een motie ingediend om in de nieuwe wijk studentenwoningen te bouwen. Uw partij stond ook onder die motie.” De wethouder geeft aan dat er vooral in andere segmenten gebouwd zal gaan worden. Volgens Van Niejenhuis zitten veel mensen nog in een studentenwoning omdat ze de volgende stap niet kunnen maken.

Hans de Waard (SP): “Projectontwikkelaars hebben veel macht, spreek hen aan”
SP en PvdA maken zich ook zorgen over de invulling van de nieuwe wijk. Hans de Waard van de Socialistische Partij: “In Stadshavens wordt 15 procent sociale woningbouw en 10 procent betaalbare koop. Voor starters is Stadshavens niet de wijk waar ze gaan wonen. En ook studenten en mensen met een kleine portemonnee komen niet in deze wijk terecht. En dat komt door de projectontwikkelaars die ontzettend veel grond hebben. En ik wil ook een oproep doen. De gemeente heeft hier veel over te zeggen, maar de projectontwikkelaars ook. Spreek hen aan. Confronteer ze hiermee. Op die manier kunnen we tot een mooier stadsdeel komen.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Kunnen we bij de brandweer ook betaalbare woningen realiseren?”
Rico Tjepkema van de PvdA is het daar mee eens: “Wellicht kunnen we het aandeel betaalbare woningen en sociale huur omhoog krikken door op het terrein van de brandweer meer van dit soort woningen te bouwen. Dat terrein is aanpalend.” Van Niejenhuis: “Ik had er ook graag meer betaalbare woningen gerealiseerd. En er ligt zeker een kans als het project aan de Sontweg van de grond komt. Aan de andere kant moeten we ons ook realiseren dat Groningen de enige gemeente is in de provincie en in Drenthe waar het aandeel betaalbare woningen boven de 30 procent ligt. We zitten nu op 32 procent. Dat is voldoende, maar we willen ook boven die streep van dertig blijven.”

Elte Hillekens (GroenLinks): “Het is niet voor te stellen hoe mooi het gaat worden”
Bij GroenLinks wordt vooral gedroomd van het moment als over vijftien jaar alles klaar is. Elte Hillekens: “Het is niet voor te stellen hoe mooi het gaat worden. Een groot contrast met hoe het terrein er nu bij ligt: het is aftands. Tijdens het hardlooprondje kom ik liever niet bij donker door dit gebied. Stadshavens wordt heel waardevol. Ook hoe we het graag willen zien: het wordt groen, het wordt een autovrije wijk met flexibele parkeeroplossingen. Wel sluiten wij ons aan bij de Partij voor de Dieren, dat als de eerste mensen er gaan wonen, er dan ook natuur zal zijn en dat mensen niet vijftien jaar hoeven te wachten tot ze het eerste groen zien verschijnen.”

Moties
Op woensdag 15 mei wordt gestemd over het omgevingsplan Stadshavens. Verschillende partijen hebben al laten weten moties te gaan indienen. Student & Stad wil studentenhuisvesting mogelijk maken, Partij voor de Dieren gaat oproepen om een eerdere natuurcompensatie mogelijk te maken en PvdA wil op het gebied van sociale woningbouw stappen zetten. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen denkt na over het indienen van een motie op het gebied van bewonersparticipatie. Dit zal eerst nog in de eigen fractie worden besproken.