Moet de Lelylijn een snelle internationale verbinding worden of moet de trein overal stoppen?

nieuws
Foto: Rob Dammers - Rotterdam Centraal NSR ICNG 3222 IC 1148, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135863118

Hoe moet de Lelylijn er uit gaan zien? Moet het een snelle verbinding worden of moet de trein juist overal gaan stoppen? In het Ontwikkelperspectief Lelylijn zijn vier scenario’s gerealiseerd die deze week met gemeentes en provincies gedeeld zijn. De komende periode gaat er op verschillende overheidsterreinen over dit vraagstuk nagedacht worden.

Bij de vier scenario’s gaat het om de ‘Dertigminutengemeenschap’, ‘Vitaal Ecoland’, ‘Stedelijk netwerk’ en ‘Internationale topregio’. Tussen de vier scenario’s zit veel verschil. Zo komen er bij de ‘dertigminutengemeenschap’ stations in vrijwel alle tussenliggende plaatsen. Bij ‘internationale topregio’ zal de trein tussen de Randstad en Groningen alleen in Drachten gaan stoppen. Het idee van de organisatie van de Lelylijn is dat gemeenteraden en provinciebesturen de komende tijd aan de hand van de vier scenario’s na gaan denken over wat zij willen. Aan de hand van alle feedback kan er gewerkt gaan worden aan een definitief scenario.

Snelle trein of stoptrein?
De Lelylijn is een voorgestelde Nederlandse spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. Bij de scenario’s wordt er vanuit gegaan dat de nieuwe spoorlijn langs de snelwegen A7 en A6 komt te liggen. Bij ‘dertigminutengemeenschap’ komen er zeven stations waarbij de Lelylijn een stoptrein wordt die vier keer per uur rijdt. Bij ‘Vitaal Ecoland’ staat het klimaat en de natuur centraal. Het bouwen van woningen gebeurt in hoger gelegen gebieden, op waterveilige plekken. Het openbaar vervoer wordt in dit scenario verbonden door middel van ov-knooppunten. Bij ‘Stedelijk netwerk’ is er sprake van grotere groei van wonen en werken in de grote plaatsen, waarbij de trein deze kernen verbindt. Bij ‘Internationale topregio’ richt de ontwikkeling zich op de grootste steden, waar een snelle treinverbinding bij hoort.

Hybride
Een mogelijke conclusie kan zijn dat gemeenteraden en provincies een combinatie van twee scenario’s willen. Bijvoorbeeld een snelle trein en een regionale trein. In dat geval zal er onderzocht moeten worden of zo’n hybride-scenario een mogelijkheid is. Komend najaar moet er een definitief scenario op tafel liggen. Vanaf dat moment kan er ook gesproken worden over de financiering en het tracé waar de trein langs gaat rijden.