Meerstad en Gravenburg krijgen dorpshuis

nieuws
Het dorpshuis in Garmerwolde. Foto: Henk Vliem

De raad heeft het gemeentebestuur opgeroepen om aan de slag te gaan met het realiseren van een dorpshuis in Meerstad en Gravenburg. Daarnaast heeft de gemeenteraad opgeroepen om het gesprek aan te gaan om in Haren en Ten Boer het dorpshuis een betere positie te geven.

In de raad werd gesproken over de nota sociaal culturele accommodaties. Alle partijen zijn het er over eens dat dorpshuizen en wijkcentra een belangrijke functie vervullen in verbinding en ontmoeting. Meerstad en Gravenburg hebben geen dorpshuis. Jalt de Haan van het CDA: “Bij de bouw van dit dorp en deze wijk zijn fouten gemaakt. En die fouten moeten hersteld worden.” Mirjam Gietema van D66: “Wij pleiten voor een ontmoetingsplek in alle wijken en dorpen. Meerstad verdient meer. Gravenburg verdient dat ook. Samen met bewonersorganisaties moeten we een passende ontmoetingsplek creëren.” Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “De basis van de Groninger samenleving begint op deze plekken. Het fysiek kunnen ontmoeten is belangrijk en van evident belang.”

Wethouder Eelco Eikenaar (SP): “Voor de zomer komen we met een brief”
Wethouder Eelco Eikenaar is duidelijk: “Voor de zomer komen we met een brief die specifiek gaat over de nieuwe wijken. Het gaan dan over De Suikerzijde, over Meerstad, over Gravenburg. Hoe willen we in deze dorpen en wijken omgaan met de voorzieningen? En ik snap de wens om te gaan investeren in een tijdelijke voorziening. En wij zien ook mogelijkheden. De behoefte om elkaar te kunnen ontmoeten lijkt vooral in Meerstad te spelen, en in iets mindere mate ook in Gravenburg. Als de raad deze motie aanneemt, dan betekent dit dat we hier mee aan de slag gaan.”

En dat instemmen doet de gemeenteraad. Want het voorstel om hier mee aan de slag te gaan wordt unaniem aangenomen: 43 raadsleden stemmen voor, 0 tegen.

Verschil in bestuursvergoeding
Een ander voorstel om de bestuurskosten gelijk te trekken haalde het niet. In de oude gemeente Groningen krijgen dorps- en buurthuizen een bestuursvergoeding van 2.300 euro. In de oude gemeenten Haren en Ten Boer krijgt men 1.100 euro. De Haan van het CDA: “Dit valt niet uit te leggen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Het argument is dat er in de stad een ander voedingsgebied is, met een grotere doelgroep. Maar het dorpshuis in Noorderhoogebrug en Engelbert is qua voedingsgebied niet anders dan dorpshuizen in de voormalige gemeente Haren.”

Jalt de Haan (CDA): “Het dorpshuis in Engelbert krijgt een hogere vergoeding dan het dorpshuis in Thesinge”
De fractie van D66 sluit zich daarbij aan. De VVD is kritisch. Ietje Jacobs-Setz: “Is dit nu een principieel punt of is het zo dat het ook beter zal gaan als er een hogere vergoeding komt?” De Haan: “Ja, beide. In Thesinge ontvangt men nu 1.100 euro, in Paddepoel krijgt men 2.300 euro. Als je een etentje voor vrijwilligers organiseert, dan is het geld al snel op. Je kunt minder doen. Maar het is ook principieel. Kleine dorpshuizen in de oude gemeente Groningen krijgen wel die hogere vergoeding, terwijl een dorpshuis in Thesinge niet kleiner is.” Daan Swets van Student & Stad: “Dit is micromanagement. In een bestuursvergoeding mag verschil zitten.”

Wethouder Eelco Eikenaar: “Dit is niet de enige subsidie die we verstrekken”
Volgens de wethouder wordt de situatie te zwart-wit bekeken. Eikenaar: “Dit is niet de enige subsidie die we verstrekken. We hebben het nu over bestuurskosten. Maar er bestaat ook een onderhoudssubsidie. Die bedragen verschillen per locatie. De afgelopen periode hebben we uitgebreide gesprekken gevoerd, en er is een centrale bijeenkomst geweest met de dorpshuizen. Dat heeft tot volle tevredenheid geleid. Dat er verschil is in financiering is bestuurlijk zo gegroeid. Als je deze specifieke subsidie gelijk gaat trekken dan zullen sommige besturen minder geld krijgen, waardoor ze in de problemen komen. Op andere plekken komt dan meer geld, waar het echter niet nodig is. Waar we het over hebben is een niet-bestaande discussie. Ik snap het principe, maar dit is niet de oplossing.”

Het voorstel om de financiering te harmoniseren wordt uiteindelijk verworpen, waarbij 14 raadsleden voor stemmen en 29 tegen.

Van dorpshuis naar buurtcentrum in Haren en Ten Boer
Een voorstel van de ChristenUnie om de dorpshuizen in Haren en Ten Boer op te waarderen tot een buurtcentra kreeg wel de handen op elkaar. Peter Rebergen van deze partij: “In het beleidsstuk wordt geschreven over het dorpshuis in Haren en Ten Boer. Alleen een dorpshuis past niet goed bij deze dorpen. Er is in deze dorpen behoefte aan meer ontmoeting en aan meer activiteiten. Nu krijgen organisaties soms nul op het rekest omdat het gebouw volgeboekt is, of niet geopend is. Met ons voorstel roepen wij op om het gesprek aan te gaan om de voorziening uit te breiden zodat er meer mogelijk wordt.”

Wethouder Eelco Eikenaar: “Dit moet door de besturen zelf geïnitieerd worden”
Eikenaar: “Of het nu om een dorpshuis of buurtcentra gaat, de financiering zal hetzelfde zijn. Als de raad dit voorstel aanneemt, dan willen we dit voorstel meenemen in de gesprekken. Maar de kanttekening is dat het wel door hun zelf geïnitieerd moet worden. Wij kiezen er niet voor om op dicterende wijze de besturen aan de hand te nemen wat er moet gaan gebeuren. De behoefte moet in de dorpen leven en men moet het zelf uit gaan voeren.”

Uiteindelijk stemmen 31 raadsleden voor en 12 tegen. Het hoofdvoorstel hoe verder om te gaan met de sociaal culturele accommodaties wordt unaniem aangenomen: 43 raadsleden stemmen voor.