‘Helft autogebruikers op zoek naar alternatief tijdens Operatie Ring Zuid’

nieuws

Vrijdagavond is het zo ver. Dan start Operatie Ring Zuid. In verschillende fasen zullen delen van het Julianaplein en de zuidelijke ringweg de komende maanden worden afgesloten. Deze periode wordt gebruikt om toe te werken naar de eindsituatie: na 2 september moet het verkeer over de nieuwe zuidelijke ringweg rijden.

Deze enquête is mogelijk gemaakt door Onderzoekdoen.nl

Door de werkzaamheden en afsluitingen zal de druk op het Groningse wegennet toenemen. Niet alleen op de ringweg, maar ook in de binnenstad en in sommige wijken zal het veel drukker worden. Volgens Groningen Bereikbaar moeten er 80.000 autobewegingen in de stad minder plaatsvinden om de stad niet volledig te laten vastlopen. Een volledig overzicht van wat er allemaal te gebeuren staan is te lezen in dit artikel.

De grootste nachtmerrie van Groningen Bereikbaar is een gridlock. “Dat is misschien wel het best te omschrijven als de overtreffende trap van een enorme file. Maar rijdt bij een file het verkeer nog af en toe langzaam door, bij een echte gridlock kom je met een beetje pech urenlang geen meter vooruit,” aldus Groningen Bereikbaar.

Enquête

De aanstaande operatie dient zich al een tijdje aan, en er wordt veel aandacht aan besteed bij lokale en regionale media, maar ook bijvoorbeeld door organisatie Groningen Bereikbaar. Bijna iedereen geeft in de enqûete aan bekend te zijn met de aanstaande werkzaamheden, meer dan 96%.

Hinder

De meeste respondenten verwachten behoorlijk hinder te ondervinden aan de werkzaamheden. Hoe veel hinder mensen verwachten van de werkzaamheden is uitgesplitst in drie grafieken. In grafiek 1 is de verwachte hinder te zien van alle respondenten, grafiek 2 laat de verwachte hinder zien van mensen die zelf geen auto gebruiken voor woon-werkverkeer of andere activiteiten. Grafiek 3 laat zien wat autogebruikers aan hinder verwachten de komende tijd. We vroegen mensen om de hinder die ze verwachten uit te drukken in een cijfer van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor geen hinder, en 5 staat voor extreem veel hinder.

Allereerst alle respondenten op een hoop. Dit betekent dat zowel autogebruikers als niet-autogebruikers in deze vraag vertegenwoordigd zijn. In de resultaten is te zien dat de hinder die verwacht wordt groter is dan gemiddeld. Alhoewel de meeste mensen voor het middelste getal hebben gekozen, is het aantal mensen dat een 4 of een 5 heeft gegeven veel groter dan het aantal mensen dat een 1 of een 2 heeft gekozen.

Wanneer alleen de cijfers van de niet-autogebruikers worden meegenomen, is direct te zien dat de zorgen om hinder door de werkzaamheden een stuk minder zijn. De overgrote meerderheid kiest het getal 1 of 2, wat betekent dat weinig tot geen hinder wordt verwacht.

Logischerwijs blijkt dat mensen die zelf in welke mate dan ook gebruik maken van de auto veel meer hinder verwachten dan mensen die zelf geen auto gebruiken. Deze groep kiest voornamelijk het getal 5, dat staat voor het verwachten van extreme hinder.

Alternatieven

Van de autogebruikers geeft bijna de helft aan tijdens de afsluitingen op zoek te gaan naar een alternatief voor het gebruik van de auto, zoals te zien is in grafiek 4. Bijna 40% gaat geen aanpassingen doen aan het gebruik van de auto. Er is niet uitgevraagd waarom deze mensen daarvoor kiezen. In de open antwoorden kwam wel geregeld naar voren dat mensen simpelweg geen alternatief voor de auto hebben voor bepaalde activiteiten.

Welke alternatieven er gebruikt worden is te zien in grafiek 5. De meeste mensen die de auto willen laten staan gaan de fiets pakken, meer dan 60%. Meer dan een derde van de respondenten die de auto laten staan zullen die verruilen voor het openbaar vervoer. Ongeveer een kwart gaat meer thuis werken, en daarbij is niet gevraagd of dat überhaupt mogelijk is bij het werk van de respondent. Meer lopen is niet heel populair onder de alternatieven voor de auto.

Verder is het gebruik van navigatie een veelgenoemde oplossing om niet in de file terecht te komen: “Sinds ik een auto heb zijn er werkzaamheden aan de ring. Daarom rij ik eigenlijk altijd met navigatie, ook al weet ik de route vaak wel. Puur om niet verrast te worden door een omleiding of file. Dit blijft ik maar doen,” aldus een respondent.

“Wat een klus, wat een logistieke operatie”

Verder werd respondenten de mogelijkheid geboden buiten de enquêtevragen nog iets achter te laten wat hen op het hart ligt. De reacties lopen uiteen: “Ik vind dat de communicatie érg goed is rondom dit enorme project,” aldus een respondent. Een ander is het daar niet mee eens: “Omleidingen zijn slecht aangegeven, ik zoek zelf mijn weg wel!”

Ook kunnen de bouwers op aanmoedigingen en complimenten rekenen: “Grote klasse voor al die mensen die daar hard aan het werk zijn. Iedereen is ruim van te voren geïnformeerd en ik zal me even moeten aanpassen voor iets moois in de toekomst. Mensen die vervolgens gaan zeuren dat ze vaststaan moeten het eerst even bij zichzelf gaan zoeken.”

Alles leuk en wel, dat gepraat over alternatieven voor de auto. Niet voor iedereen is dat een optie: “Ik heb geen keuze zonder auto gebruik kom ik niet op werk locatie,” aldus een respondent. Één respondent weet de komende vijf maanden in één reactie mooi samen te vatten: “Prepare for the worst, hope for the best”.

Tot slot laat één respondent ons als OOG in ieder geval met een goed gevoel het weekend in gaan: “Het is dat ik het op OOG TV las. Anders had ik hier niets van meegekregen”.