Wethouder over zuidelijke ringweg: “Op 2 september om 06.00 uur zal de ringweg verkeerslicht vrij zijn”

nieuws
Impressie via Groningen Bereikbaar

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer verwacht dat de deadline voor het opleveren van de nieuwe zuidelijke ringweg niet in gevaar komt. Afgelopen week verschenen er berichten in de media dat de aannemers van de ringweg kampen met financiële problemen.

Voor de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen was dit aanleiding om vragen te stellen. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts: “Ondanks eerdere miljoeneninjecties heeft de aannemerscombinatie laten weten te kampen met oplopende verliezen. Wij maken ons hier zorgen over. Eerdere problemen hebben geleid tot een enorme vertraging, waarbij de werkzaamheden in 2018 zelfs enige tijd gestaakt moesten worden. Een nieuwe vertraging zal desastreus zijn voor de bereikbaarheid van de stad. Ook betekent het dat omwonenden langer in de ellende zullen zitten. Kan de wethouder onze zorgen wegnemen?”

Wethouder Philip Broeksma: “Datum gepland voor gesprek”
Wethouder Broeksma verwacht dat de deadline niet in gevaar zal komen: “Als u momenteel langs het project rijdt of fietst, dan ziet u dat er hard gewerkt wordt. Alles is er op gericht dat de nieuwe zuidelijke ringweg op 2 september om 06.00 uur ’s ochtends verkeerslicht vrij zal zijn. Vorige maand hebben wij u met een brief geïnformeerd dat opdrachtnemer Combinatie Herepoort de opdrachtgevers heeft laten weten te maken te hebben met oplopende verliezen en dat men hier in gesprek over wil met Aanpak Ring Zuid. Dit gesprek is er nog niet geweest, er is inmiddels wel een datum gepland.”

“We kunnen nog geen verdere duiding geven”
Broeksma: “Er wordt voortdurend overlegd. Bij de gesprekken zijn verschillende partijen aanwezig. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we hierin opschalen. Over de problemen: wij hebben dit signaal gekregen, maar we kunnen er nog geen verdere duiding aan geven. Het zal de komende periode besproken worden, en we zullen de raad, maar ook de Provinciale Staten, nader informeren.”