Plan terugbrengen Hunzeloop leidt tot lofzang: “Afmaken waar Thies Dijkhuis jarenlang voor heeft gestreden”

nieuws
Foto: Sjaak Kempe - 20091228 04 Waterhuizen, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36379850

De loop van de rivier De Hunze wordt hersteld. De gemeenteraad is vrijwel unaniem positief om de rivier terug te brengen naar de situatie hoe het vroeger was.

“Het streven om de Hunze in oude glorie te herstellen is voor ons als fractie een wens”, vertelt Andrea Poelstra van D66. “Water dat weer kan meanderen, dat maakt ons blij. En ook dat we er water kunnen opslaan in tijden van hevige regenval of grote droogte, zijn prettige factoren. Wel zien we spanningen tussen biodiversiteit en recreatie. Wat ons betreft wordt de zone een plek waar biodiversiteit voorop staat: waar bomen en planten kunnen groeien en bloeien hoe de natuur dat wil.”

Tim van de Vendel (GroenLinks): “Dit plan is een verrijking”
Die blijdschap klinkt ook bij andere fracties door. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Er is al veel gesproken over de Hunzeloop. Een groen gebied is van aanvullende waarde voor de inwoners, en goed voor de biodiversiteit. Ook zijn we blij dat de zone niet wordt ingevuld met recreatie. Dat het een rustige zone blijft, dat is voor ons van belang.” Tim van de Vendel van GroenLinks: “Dit plan is een verrijking van de gemeente. Ik hoop dat we zo snel mogelijk resultaat gaan zien.” En Teun Havinga van de VVD: “Dit plan is gedegen en realistisch. Het gaat over een groot gebied, die onderling nogal verschillen. Daarom is het goed dat dit projectmatig wordt aangepakt.”

Hunze
Met het herstellen van de oude loop wordt een beslissing uit 1400 teruggedraaid. Toen Groningen groeide werd dankbaar gebruik gemaakt van de Hunze als transportader voor bijvoorbeeld veen uit Drenthe. Rond 1400 werd de Hunzeloop onderbroken en werd de loop via een gegraven verbinding, het Schuitendiep, naar de stad getrokken. De oorspronkelijke Hunzebedding kwam hierdoor vrijwel droog te liggen. Door de tand des tijds is veel van het oorspronkelijke landschap verdwenen. Wijlen boer Thies Dijkhuis heeft er voor gezorgd dat een deel van de Hunzezone bewaard is gebleven.

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “De Hunzezone is een voorproefje van wat we straks kunnen verwachten”
Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Dijkhuis was de laatste boer van Euvelgunne. Dankzij hem is een stukje groen en een stukje geschiedenis bewaard gebleven. Met dit gebied, met de oude meanders en oeverwallen, krijgen we alvast een voorproefje van wat ons straks te wachten staat als alles hersteld is. Mijn partij is ook blij met de manier hoe dit project wordt aangepakt. Een hoofdproject, met diverse deelprojecten, waarbij gedeelte voor gedeelte gerealiseerd gaat worden. Ook de manier hoe hier geld voor geregeld gaat worden, stemt ons blij.”

Izaäk van Jaarsveld (CDA): “65 miljoen euro is veel geld”
Het project gaat 65 miljoen euro kosten. Het CDA heeft daar zorgen over. Izaäk van Jaarsveld: “Dat is veel geld. Ondertussen stevent de gemeente af op het ravijnjaar. Mijn partij zegt dat we voorzichtig moeten zijn met zulke monsterramingen.” Toch stelt wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Financiën het CDA gerust: “Het gaat om een raming van de inschatting van de kosten. Het liefste zouden we dit project zelf uit willen voeren, maar dat kost veel geld en capaciteit. Dat gaat ons niet lukken. Onze doelstelling is om de Hunzeloop terug te brengen. Een doel waar veel partijen, die bij dit gebied betrokken zijn, belang bij hebben. Wij denken aanspraak te kunnen maken op verschillende financierings- en subsidiestromen. Dit is nog niet uitgekristalliseerd. Maar hier gaan we wel mee aan de slag.”

Karoline de Groot (Student & Stad): “Mijn partij hecht waarde aan recreatie- en beleefplekken”
En bij een aantal partijen zijn er zorgen over de invulling. Want geef je in de zone straks de natuur de vrijheid, of wil je ook recreatie in gaan passen. Karoline de Groot van Student & Stad: “Met de Hunze halen we de geschiedenis naar het heden, waarbij we bijdragen aan de oplossingen en uitdagingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben op het gebied van klimaat. Mijn partij hecht ook veel waarde aan recreatie en beleefplekken. Het zou mooi zijn als we fiets- en voetpaden aan kunnen leggen in de stijl en vorm van de Hunze. Daarnaast voorziet mijn partij een spanningsveld met bedrijventerreinen. Het verwerken van groen in deze terreinen is positief, maar de bedrijventerreinen moeten niet opgeslokt worden door de Hunze. We moeten zoeken naar een balans.”

Kelly Blauw (PVV): “Kunnen we de klimaatadaptatie er niet uit slopen?”
Ook de PVV is kritisch. Fractievoorzitter Kelly Blauw: “Op zich is het een mooi plan, maar 65 miljoen is veel geld. Het draagt bij aan de leefbaarheid. Daar zijn we niet op tegen. Maar kunnen we niet de klimaatadaptatie uit dit plan slopen? Daar zijn we op tegen.” Wethouder Wijnja zegt dat dit niet kan: “Hoe het gemeentebestuur aankijkt tegen deze ontwikkeling verschilt met hoe de PVV er naar kijkt. Wat de PVV zegt dat het er uit slopen minder kost, dat bestrijd ik. Er dient zich hier een hele mooie koppelkans aan: de leefbaarheid neemt toe, er ontstaat meer groen en we kunnen water herbergen in tijden van overvloedige regenval, of extreme droogte.”

Het plan gaat de komende periode verder ontwikkeld worden.