Daan Swets nieuwe fractievoorzitter Student & Stad: “Nog steeds wordt er erg zwart wit gedacht over studenten”

Daan Swets is de nieuwe fractievoorzitter van Student & Stad. Mirte Goodijk en Karoline de Groot stoppen met hun werk in de gemeenteraad. Zij worden vervangen door Pablo Vermerris en Olivier van Schagen. Een gesprek met de nieuwe fractievoorzitter.

Hoi Daan! Mensen die de intro van dit artikel lezen, zouden misschien kunnen denken dat er van alles aan de hand is in jullie fractie …
“Dan moet ik die mensen teleurstellen, haha. Sinds de oprichting van Student & Stad, dertig jaar geleden, is het een goed gebruik in onze partij dat je na twee jaar afscheid neemt als raadslid. En dat moment is nu aangebroken. Mirte en Karoline zitten nu ongeveer twee jaar in de raad. Dat we van hen afscheid moeten nemen is niet leuk. Het is heel jammer, en we zullen hen heel erg gaan missen.”

Als partij hebben jullie drie raadszetels. Het betekent ook dat er enorm veel kennis gaat verdwijnen …
“Ja en nee. Eigenlijk kun je zeggen dat onze partij op dit principe gebouwd is. Student & Stad is niet gestoeld op één persoon: we doen het samen. Dus kennis is breed aanwezig. En we houden er rekening mee dat mensen na een periode weer stoppen. In de coulissen kunnen de opvolgers dan ook al warm lopen. Behalve drie raadsleden hebben we ook twee woordvoerders die nu al aanwezig zijn bij commissievergaderingen. Pablo en Olivier zijn dan ook al behoorlijk gepokt en gemazeld: ze weten wat ze kunnen verwachten. En dan kun je zeggen dat het jammer is dat mensen na een bepaalde periode weer stoppen. Je kunt het ook anders bekijken. Want Student & Stad is hierdoor echt een opleidingsinstituut, waardoor heel veel jonge mensen de mogelijkheid en de kans krijgen om politieke ervaring op te doen.”

Inmiddels ben jij de fractievoorzitter, en dat is een mooi moment om jou beter te leren kennen. Als verslaggever van de raadsvergaderingen zou ik jou omschrijven als ‘kritisch’, ‘gedreven’ en ‘welbespraakt’ …
“Ik denk dat je mij daarmee al heel goed omschrijft. Van huis uit kijk ik met een hele kritische blik naar dingen. Ik heb nu bijvoorbeeld ‘wonen’ in mijn portefeuille. Voor studenten is er op dit gebied veel niet goed geregeld. Kamers die bijvoorbeeld makkelijk worden omgezet naar studio’s. Of huurders die niet goed beschermd zijn tegen de grillen van huisjesmelkers. Mirte heeft zich heel erg ingezet voor de veiligheid in de nacht. Mijn stempel kun je verwachten op de woonproblematiek. Dat wil ik echt beter maken.”

Misschien is het goed om nog even een stapje verder terug te doen. Wie is Daan Swets? Waar stond Daan zijn wieg?
“Ik kom uit Bennebroek in Noord-Holland. Dat is een dorp met ruim 5.000 inwoners, dat sinds 2009 onderdeel is van de gemeente Bloemendaal. Daar ben ik 26 jaar geleden geboren. Na mijn middelbare schoolperiode ben ik in Amsterdam gaan studeren. Maar dat beviel mij niet zo goed. Het was mij te massaal, te groot. In 2017 heb ik besloten om naar Groningen te verhuizen. Groningen is weliswaar een stad, maar je loopt hier niet anoniem door de straten. Het is hier heel makkelijk om mensen te leren kennen. Het is een hele fijne stad. Op de Rijksuniversiteit studeer ik Bedrijfskunde, waar ik bijna klaar mee ben. Afgelopen vrijdag heb ik mij moeten verdedigen voor mijn scriptie. Dus ik hoop straks alle tijd te hebben voor mijn fractievoorzitterschap.”

Wanneer is de interesse in de politiek bij jou ontstaan?
“Dat is op jonge leeftijd al begonnen. Ik vond het heel erg interessant om te volgen wat er in Den haag allemaal gebeurde. Ondanks dat het daar niet altijd zo leuk en gezellig is in de manier waarop men daar met elkaar omgaat. Tijdens mijn studie hier in Groningen ben ik actief geworden in de faculteitsraad, dat je vrij goed kunt vergelijken met de gemeenteraad, omdat je opkomt voor andermans belangen. En dat is ook mijn drijfveer. Ik wil opkomen voor de belangen van studenten, en van groepen die zich achtergesteld voelen.”

Ben je een wereldverbeteraar?
“Goh. (…) Het antwoord gaat je misschien verbazen, maar nee. Ik heb ook helemaal niet de ambitie om hierna verder te gaan in de politiek. Als Student & Stad voor mij gaat eindigen, dan kan het misschien zijn dat ik wel voor de overheid ga werken, of dat ik in het sociale domein beland, maar ik verwacht niet politicus te zullen blijven. Ondanks dat ik heel graag praat. Maar dit is op mijn pad gekomen, en ik zit vol energie om daar wat moois van te maken, en wat ik zeg, op te komen voor mensen die zich achtergesteld voelen.”

Voelen studenten zich achtergesteld?
“Het hangt er vanaf aan wie je het vraagt, maar ik merk dat er nog veel te veel vooroordelen leven. Er wordt nog te vaak heel negatief gedaan over studenten. Ze zijn te lui, ze doen niets terug voor de stad, ze drinken veel bier. Het zou mooi zijn als we dat allemaal wat minder zwart wit gaan zien. Er zijn gewoon veel studenten die het zwaar hebben. De mentale gezondheid is een heikel punt. Maar ook de inflatie, de druk en stress om een studie af te ronden. Het afronden van een studie gaat tegenwoordig niet zo makkelijk als dat de meeste mensen wellicht denken.”

Dat klinkt als een speerpunt?
“Ik zal hier zeker aandacht voor vragen. Maar weet je. Zolang Student & Stad bestaat is dit al een onderwerp waar aandacht voor wordt gevraagd. En ja, helaas is het nog steeds nodig. Maar als je mij vraagt, waar wil jij je nu tijdens je fractievoorzitterschap voor inzetten, dan is dat heel duidelijk de woonproblematiek. Dat moeten we echter beter gaan organiseren. Dat we alle studenten die in Groningen willen wonen een goede en betaalbare kamer kunnen verdienen, waar ze ook goed beschermd zijn tegen de grillen van bepaalde partijen.”

Wat is er zo mooi aan de politiek?
“Het allermooiste is resultaat halen. Dat je na gesprekken, en het doen van onderzoek, met een voorstel komt, dat aangenomen wordt, waarna je echt resultaat gaat zien. Dat is het allermooiste. Maar het is denk ik hele pallet. De debatten in de raad die gewoon heel mooi kunnen zijn. Dat je een standpunt hebt, waarbij je anderen mag proberen te overtuigen. Maar ook de contacten met de andere raadsleden, en de mensen in de stad die je voor dit werk spreekt. Dat vind ik mooi. Dat je samen bouwt aan een betere en mooiere stad, ieder met zijn of haar eigen inzicht. En daar hoort bij dat je het soms oneens met elkaar bent. Maar dat is democratie, en dat is een groot goed.”

Verstond ik het nu goed dat je geen politieke carrière na Student & Stad ambieert?
“Haha. Voor de komende periode heb ik er heel veel zin in. We gaan Mirthe En Karoline ontzettend missen. Maar met Pablo en Olivier blijft de kwaliteit in onze fractie op peil. En wat de toekomst gaat brengen … tjah, dat weet je niet. Dat zien we dan wel weer.”