Bewoners Korrewegwijk laten zich informeren over Korreweg als fietsstraat

In het Floreshuis vond dinsdag een drukbezochte informatiemiddag en -avond plaats over de verschillende infrastructurele projecten die in de Korrewegwijk op stapel staan. Projecten waar ook zorgen over zijn.

Eén van de projecten waar bewoners zich over konden laten informeren is het plan om de Korreweg te veranderen in een fietsstraat. In de herfst van 2022 is door de gemeenteraad het programma Doorwaadbare Stad vastgesteld. In ongeveer vijftig straten gaat in de periode tot 2040 de maximumsnelheid terug van 50 naar 30 kilometer per uur. Eén van deze straten is de Korreweg. “Deze straat is nu vooral gericht op gemotoriseerd verkeer, en dat gaan we veranderen”, laat de gemeente weten. “Er komt een fietsstraat. Dit is een straat waar de fietser voorrang heeft, en waar de automobilist zijn gedrag en snelheid aanpast aan de fietser.”

“Er blijven parkeerplaatsen”
Bewoners mochten dinsdag meedenken over verschillende aspecten in dit plan. Want hoe wordt er omgegaan met parkeerplaatsen? En kan er meer ruimte worden gereserveerd voor groen? “Het voordeel van een fietsstraat is dat ze veiliger voor fietsers zijn dan gewone 30 kilometer per uur woonstraten. De Korreweg blijft wel toegankelijk voor auto’s en er blijven ook parkeerplekken”, laat de gemeente weten.

Tekst gaat verder onder de foto:

Bezoekers buigen zich over de tekeningen. Foto: Rieks Oijnhausen

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Zorgt dit er juist niet voor dat alle druk wordt gelegd op het Oosterhamriktracé?”
Eén van de aanwezigen dinsdag is fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Toen we dit onderwerp behandeld hebben in de raad, hebben wij tegen de komst van een fietsstraat gestemd. Dat hebben we gedaan om de reden die ik vanmiddag tijdens de bijeenkomst ook van bewoners hoorde. Wat gaan we doen met de buslijnen? En wat is het effect van een fietsstraat op de rest van de wijk? Zorgt dit plan er niet voor dat qua verkeer alle druk wordt gelegd op het Oosterhamriktracé? Terwijl dat een project is waar het gemeentebestuur de financiering niet voor rond heeft gekregen. Dat zijn redenen om kritisch te zijn.”

Oosterhamrikzone op de lange baan
In december liet het gemeentebestuur weten dat het plan om de Oosterhamrikbaan te gaan gebruiken als ontsluitingsweg op de lange baan is geschoven. “De financiële opgave voor dit project is zo groot dat er voor de Oosterhamrikzone op dit moment voor de middellange en lange termijn nog geen concreet perspectief is op daadwerkelijke realisatie van de plannen die nu in ontwikkeling zijn. Ook de andere betrokken partijen, het Rijk en provincie Groningen, hebben hiervoor onvoldoende financiële middelen gereserveerd”, aldus het gemeentebestuur.

Tekst gaat verder onder de foto:

Wethouder Philip Broeksma (r) in gesprek met bewoners. Foto: Rieks Oijnhausen

Busbaan geschikt maken voor wegverkeer
De Oosterhamrikzone is een ander onderwerp waar bewoners dinsdag hun mening over kwijt konden. De gemeente wil dat dit een mooi gebied gaat worden met het Oosterhamrikkanaal als trekpleister en groene leefstraten rondom. Dit is mogelijk als de noordkade van het kanaal vrijgespeeld wordt, de busroute te verplaatsen naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan, en om autoverkeer snel uit de wijk op de oostelijke ring te krijgen, moet de huidige busbaan gebruikt kunnen worden door wegverkeer.

“Wat is er groen aan een plan waarbij je 6.000 auto’s over de Oosterhamrikzone laat rijden?”
Bewoners van de Professorenbuurt-Oost zijn mordicus tegen dit plan. Over de Oosterhamrikbaan moeten volgens berekeningen ongeveer 6.000 auto’s en vrachtwagens per dag gaan rijden. Daarnaast zullen busroutes verlegd moeten worden waarbij er dagelijks zo’n driehonderd bussen door de Vinkenstraat gaan rijden. Hans ter Haar van de wijkvereniging Professorenbuurt-Oost liet in december nog weten: “In de plannen wordt gesproken over een groene Oosterhamrikzone. Maar wat is er groen aan als je juist de auto’s binnen gaat loodsen. Een mooie fietsverbinding, daar zouden mensen veel meer aan hebben: dat zou ook passen in de visie.”

Politiek spelletje
Het gemeentebestuur spreekt echter niet van uitstel als het om het Oosterhamriktracé gaat. Men verwacht dat als de woningbouwplannen in de Oosterhamrikzone en op Kardinge van de grond komen, Den Haag wel enthousiaster wordt om mee te betalen aan het project. De bewoners spreken op hun beurt van politieke spelletjes. Ter Haar: “Ineens komt de wethouder met een konijn uit de hoge hoed waar nooit eerder over is gesproken: als er woningbouw in de noordelijke wijken komt, dan kunnen deze mensen comfortabel in de auto via de busbaanbrug rijden. Maar dat was nooit de bedoeling? En wat is comfortabel? We hadden het over een 30 kilometer-weg. Welk spelletje wordt er gespeeld?”

Floresplein
Daarnaast konden bewoners zich laten informeren over de voortgang van de projecten op het Floresplein en de Gerrit Krolbrug. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een ontwerp voor het Floresplein en de Floresstraat. Bij dit proces zijn bewoners, ondernemers en belangenorganisaties betrokken. Dit ontwerp is door de gemeenteraad inmiddels goedgekeurd.

Foto: Rieks Oijnhausen