Nieuwe geitenhouders niet langer welkom in gemeente; raad wil laatste geitenhouder beschermen

nieuws
Foto: Lars Faber

De gemeenteraad heeft woensdag ingestemd met de invoering van een bestemmingsplan waarmee bestaande geitenhouders niet uit kunnen breiden en er ook geen nieuwe bedrijven in de gemeente opgericht kunnen worden. Tegelijkertijd riep een meerderheid op om de laatste natuurinclusieve geitenhouderij te beschermen.

Het bestemmingsplan is volgens het gemeentebestuur nodig na onderzoek van het RIVM. In Brabant en Limburg is er onderzoek gedaan naar de correlatie tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden. Daaruit blijkt dat het wonen in de buurt van een geitenhouderij een verhoogde kans op longontstekingen met zich mee brengt. Hetzelfde onderzoek is ook uitgevoerd in Utrecht en Gelderland, provincies met een lagere geitenpopulatie, hoewel het resultaat daar hetzelfde was. Het RIVM adviseerde daarop om hier beleid op te gaan voeren.

Twintig geiten
De provincie Groningen heeft dit bij de gemeenten neergelegd. Het Westerkwartier en Het Hogeland hebben dit reeds in 2021 ingevoerd, en om te voorkomen dat bedrijven nu naar de gemeente Groningen komen, moet het plan nu hier ook komen. In het bestemmingsplan wordt de lat bij twintig geiten gelegd. Heb je minder, dan wordt het gezien als hobby. Heb je meer, dan val je onder het bestemmingsplan. Voor het getal twintig is gekozen omdat er volgens de wethouder sprake is van een duidelijk gezondheidsrisico enerzijds, en anderzijds omdat er in de gemeente een hoge mensendichtheid is.

Andrea Poelstra (D66): “Bestemmingsplan uitstellen”
De fractie van D66 wil dat het bestemmingsplan voorlopig nog niet wordt ingevoerd. Raadslid Andrea Poelstra: “We werken op dit moment met een beheersverordening. Het lijkt ons goed om dit door te laten lopen. Maatregelen om de volksgezondheid te borgen zijn belangrijk, maar wij willen pas met dit bestemmingsplan verder als de laatste geitenhouder in onze gemeente verzekerd is van zijn toekomst.” Student & Stad is het daar mee eens. Karoline de Groot: “We kunnen prima even wachten. Omliggende gemeenten hebben dit plan drie jaar geleden al ingevoerd. In de afgelopen jaren zijn er in onze gemeente geen aanvragen binnengekomen.”

Etkin Armut (CDA): “Wethouder liet weten met de geitenhouder in gesprek te willen, maar dat is voor ons niet genoeg”
Want dat is waar het ingewikkeld wordt. Officieel zijn er in de gemeente geen geitenhouders. Onofficieel zit er al ruim tien jaar een bedrijf in Dorkwerd. Vorige week liet de eigenaar weten niet over de noodzakelijke vergunningen te beschikken, omdat hij niet zo handig is met administratieve zaken. Raadslid Etkin Armut van het CDA: “De kernboodschap van dit gemeentebestuur is regie voeren op welzijn en waardigheid van mens en dier. Deze natuurinclusieve geitenhouderij houdt zijn dieren zoals we dat als gemeente willen. Hij heeft alleen niet de juiste vergunningen. De wethouder heeft vorige week laten weten met hem in gesprek te willen, maar voor ons is dat niet genoeg. Wij doen de oproep om te laatste geitenhouder te behouden.”

Rita Pestman (PvdA): “Houdt u zo’n betoog ook voor iemand die u niet sympathiek vindt?”
Dat betoog kan op een vraag rekenen van Rita Pestman van de PvdA: “Dat deze geitenhouder een vergunning zou moeten krijgen, dat wordt door niemand betwist. Maar zou u ook zo’n pleidooi houden voor iemand die u niet sympathiek vindt?” Armut: “Het CDA is een bijzonder gezagsgetrouwe partij. Dat wij ons sterk maken voor een bedrijf, dat doen wij niet aan de lopende band. Dit frame dat u nu plakt, dat klopt niet.” Pestman: “Dat iemand vergeet een vergunning aan te vragen, dat kan gebeuren. Maar als inwoner hoor je wel de Nederlandse wet te kennen. Waar het mijn partij om gaat is dat we geen willekeur willen. Het moet niet zo zijn dat als er straks iemand opstaat die we niet leuk vinden, dat die het maar uit moet zoeken.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Persoonsgebonden ontheffing”
Femke Folkerts is raadslid voor GroenLinks. Zij vertelt dat de wethouder vorige week al heeft laten weten alles uit de kast te zullen trekken om dit voor elkaar te krijgen. “Nieuw beleid mag voor deze geitenhouder niet een struikelblok zijn. Door middel van een persoonsgebonden ontheffing kunnen we dit realiseren. Het gaat om een gevestigde geitenhouder, en dat is wat anders dan iemand die zich nog moet vestigen.”

Correlatie
Voor D66 is er nog een reden om niet in te stemmen met het bestemmingsplan. Want men heeft twijfels bij het causaal verband tussen het aantal geiten dat toegestaan worden en de kans op longziektes. Folkerts bestrijdt dat: “Dat causaal verband is er zeker. Er is een hele sterke correlatie aanwezig? Waarom wil D66 wachten tot het moment waarop duidelijk is waar de correlatie door veroorzaakt wordt?” Ze krijgt bijval van Daan Brandenbarg van de SP: “De epidemioloog in mij roept hoe je dit aan wilt gaan tonen. Moeten we dan ook maar het anti-rookbeleid schrappen, omdat dit ook nooit causaal is aangetoond?”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Geitenhouderij in Dorkwerd is een heel sympathiek bedrijf”
Wethouder Kirsten de Wrede herhaalt nog eens de woorden van vorige week: “De geitenhouderij in Dorkwerd is een heel sympathiek bedrijf. In dit specifieke geval willen wij meedenken. Maar het is inderdaad wel zo dat je niet op basis van willekeur een vergunning af kunt geven. Je moet trajecten doorlopen.”

Stemming
Toch kiest een meerderheid voor het invoeren van het bestemmingsplan: 28 raadsleden stemmen voor, 18 tegen. Onder de tegenstemmers de fractie van D66, VVD, CDA, Student & Stad en Stadspartij 100% voor Groningen. De motie om de natuurinclusieve geitenhouder te behouden wordt aangenomen met 38 voor en 6 tegen. Alleen de VVD en Student & Stad stemmen niet met het voorstel in. Daarmee zijn beide voorstellen aangenomen.