Meer fietsenstallingen bij P+R terreinen en bushaltes

nieuws
Foto: Groningen Bereikbaar

De gemeente wil de bestaande fietsenstallingen en fietskluizen op de P+R terreinen Haren, Meerstad en Reitdiep uitbreiden. Dit omdat het er steeds drukker wordt. Het gaat om een investering van 937 duizend euro.

Gedacht wordt aan een uitbreiding met zo’n 250 overdekte fietsrekken en 20 fietskluizen. Het college van B&W wil ook bij vijf belangrijke bushaltes extra fietsenstallingen realiseren. Het gaat om zo’n 180 extra stallingen bij de bushaltes Verzetsstrijderslaan en Paterswoldseweg langs de Peizerbaan, de Van Ketwich Verschuurlaan, Zaagmuldersweg en Sontplein. Vooral de halte bij de Verzetsstrijderslaan is erg druk. Daar komen 150 overdekte plekken bij.

Het plaatsen en uitbreiden van fietsenstallingen gebeurt in overleg met omwonenden. De uitvoering van de uitbreiding is gepland voor volgend jaar.