Luisteren naar omwonenden cruciaal bij plaatsing kwetsbare groepen, SP pleit voor opbouwwerker

nieuws
Bij het proces Skaeve Huse liepen de gemoederen hoog op in de gemeente. De gemeenteraad wil zulke situaties in de toekomst voorkomen. Foto: Joris van Tweel

Er komt een nieuwe versie van de ‘leidraad realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen’. Vrijwel alle politieke fracties vinden het belangrijk dat bij de plaatsing van kwetsbare groepen in wijken of dorpen geluisterd wordt naar omwonenden, waarbij deze geluiden vervolgens ook daadwerkelijk onderdeel worden van het proces.

“In de afgelopen jaren hebben we verschillende voorbeelden gezien waarbij mensen niet mee konden beslissen”, vertelt SP-raadslid Jurre Huisman. “Bij het project Skaeve Huse bijvoorbeeld, maar ook aan de Aduarderdiepsterweg, de Moesstraat en de Barkmolenstraat is veel onvrede ontstaan. Als raad zijn wij verantwoordelijk voor het plaatsen van kwetsbare groepen in onze gemeente. Maar we moeten er ook voor zorgen dat er naar dorps- en wijkbewoners geluisterd wordt bij wie deze opvang gerealiseerd wordt. Dat we rekening houden met hun wensen. Dat ze ook echt mee kunnen praten. Wij pleiten daarom voor het toevoegen van een opbouwwerker. Daarmee zie ik iemand voor mij die naast de inwoners staat, en de samenleving opbouwt waar gehuisvest wordt.”

Leidraad voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen
In de gemeente wordt sinds 2013 gewerkt met de leidraad ‘realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen’. Naast maatschappelijke opvang gaat het om beschermd wonen. Vier jaar geleden werd dit document geactualiseerd. Toch is er de afgelopen jaren veel mis gegaan, en heerste er, onder met name omwonenden van opvanglocaties, onvrede. Nadat de gemeenteraad al eerder aandrong om de leidraad te verbeteren, wil het gemeentebestuur nu met een nieuwe versie komen. Over één ding zijn de partijen het eens: voor iedereen moet er een thuis zijn in Groningen. Uitgangspunt daarbij is dat gewerkt wordt met kleinschalige opvang en alternatieve woonvormen in wijken en dorpen.

Jalt de Haan (CDA): “Kaders waren de afgelopen jaren niet duidelijk”
Jalt de Haan geeft aan dat iedereen de locaties nog scherp op het netvlies heeft staan waar het de afgelopen jaren niet goed ging: “De kaders waren niet duidelijk. Het was onduidelijk waar wel, en waar niet over meegedacht kon worden. Hoe gaan we er voor zorgen dat dit gaat verbeteren?” Volgens de CDA-politicus is het opstellen van een perfecte leidraad onmogelijk omdat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken. “Vroegtijdig communiceren met alle partijen is essentieel. Daarnaast is de regierol belangrijk. Wij vinden dat bij grote projecten de gemeente deze regierol op zich moet nemen. Daarnaast zien we nu dat bij projecten, waarbij snelheid is geboden, de leidraad niet wordt gevolgd. Hoe gaan we daar mee om?”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “We zijn op zoek naar een document dat aansluit bij de praktijk”
Uiteindelijk moet de leidraad een document worden dat duidelijkheid biedt. Maar daar zitten ook gevaren aan. Elisabeth Akkerman van de VVD: “Bewoners kunnen denken, oh jee, de leidraad komt er bij. Dan wordt het nu wel heel serieus en groot. Dat moeten we niet willen.” Pablo Vermerris van Student & Stad: “Het document moet aansluiten bij de praktijk. Het moet werkbaar zijn, waarbij het belangrijk is dat belanghebbenden goed betrokken worden, en het duidelijk is waar over gesproken kan worden. Het traject moet duidelijke verwachtingen scheppen. Het laatste wat mijn fractie wil is dat er weer situaties komen waarbij je wel een hand uitsteekt, maar als er dan teveel feedback komt, dat de hand dan maar weer ingetrokken wordt. De zorgen van bewoners, vaak heel valide, zijn belangrijk, en moeten onderdeel zijn van het proces.”

Mirjam Gietema (D66): “Richten op kennismaking en acceptatie”
Mirjam Gietema van D66 vraagt zich af waar je de leidraad voor wilt gebruiken. Op de vraag ‘of’ er een opvang komt, of ‘hoe’ deze er komt? “Als je mensen een opvangplek aan gaat bieden dan is het belangrijk om je in de communicatie met buurtbewoners niet op een stigma te richten. Maar dat je in deze communicatie je vooral richt op kennismaking en acceptatie. Dat je dat als fundament gebruikt om verder te werken.”

Jan Visser (GroenLinks): “Goede verdeling over de gemeente”
De fractie van GroenLinks gaat daar in mee. Die partij stelt een koepelprocedure voor waarbij eerst geïnventariseerd wordt welke voorzieningen men eigenlijk gerealiseerd wil hebben in de gemeente. Dit moet dan in zijn geheel behandeld worden, waarna begonnen kan worden met de plaatsing. Jan Visser: “Bij dit plaatsingsproces is het belangrijk om bewonersorganisaties te betrekken, maar ook om een goede verdeling over de gemeente er onderdeel van te maken. Wel kunnen wij ons voorstellen dat er minder zware en zwaardere participatievormen over de impact van een locatie gehanteerd kunnen worden.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Bewoners vanaf de eerste minuut betrekken”
Wat Stadspartij 100% voor Groningen betreft is een goed startpunt essentieel. Yaneth Menger van deze partij: “Goede communicatie is belangrijk. Als je een plan hebt, dan is het ontzettend belangrijk dat je bewoners daar direct bij betrekt. Doe je dat niet, en je laat geruchten hun werk doen, dan sta je gelijk met 10-0 achter. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat opvangvoorzieningen evenredig verspreid worden over de gemeente.” Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Het is ook belangrijk om de samenwerking met omliggende gemeenten te zoeken. We kunnen hier alles aanbieden, maar door samenwerking te zoeken is er wellicht ook spreiding mogelijk.”

Jahir Scoop (PvdA): “Volledige toets of kleine toets?”
Maar moet je de leidraad altijd volledig gaan doorlopen? Jahir Scoop van de PvdA: “Ik denk dat we op zoek zijn naar een document dat helpt bij de dillema’s. Maar het is wel belangrijk om een onderscheid aan te gaan brengen tussen grootschalige en kleinschaligere opvang. En daarmee ook of je een volledige toets, waarbij je alles doorloopt, of een kleine toets hanteert. Mijn fractie realiseert zich dat dit een lastig onderwerp is met veel dilemma’s, maar dat is wel iets om in het achterhoofd te houden.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang noemt het een waardevolle vergadering, waarbij de partijen veel input hebben geleverd. “We gaan met een nieuwe versie aan de slag. Ervaringen uit het verleden nemen we mee, alsook de voorstellen die hier in deze raadscommissie zijn gedaan.”