“Gemeente moet niet bang zijn voor initiatieven die van onderop ontstaan”

Met een optocht door de stad vroeg De Onderstroom zaterdagmiddag en -avond aandacht voor non-commerciële culturele plekken. Aan deze betaalbare plekken is een groot gebrek. De organisatie spreekt van een succesvolle demonstratie.

“Vorig jaar januari hebben we een vergelijkbaar protest gehouden”, vertelt Fiona van den Bergh. “In vergelijking met toen hebben we dit keer meer mensen op de been weten te krijgen. Ook denken we dat we het onderwerp het afgelopen jaar meer en beter op de agenda hebben kunnen krijgen. Maar hier aandacht voor vragen blijft belangrijk. Groningen heeft behoefte aan betaalbare evenementen, georganiseerd door organisaties die er niet op uit zijn om winst te maken.”

Broedplaatsen
Het aantal broedplaatsen in de gemeente is beperkt, en concentreert zich op dit moment voornamelijk in Backbone aan de Travertijnstraat en het oude RKZ-gebouw. Maar de toekomst van deze locaties is onzeker. Volgens de organisatie beseft de gemeente te weinig wat de toegevoegde waarde is van deze vrije plekken voor de stad. Met de demonstratie wilde men op een feestelijke manier laten zien hoe allerlei non-commerciële cultuurinitiatieven zich verenigen.

“Optocht door de stad”
Van den Bergh: “Aan de optocht deden vijftien voertuigen mee. Er is veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding. Zoiets organiseer je niet van vandaag op morgen. We begonnen op de Ossenmarkt, waar een aantal mooie toespraken werden gehouden. Ik denk dat hier ongeveer 350 tot 400 mensen bij aanwezig waren. Daarna zijn we een tocht gaan maken door de stad, via onder andere het Noorderplantsoen, de Turfsingel en de Singels. Onderweg was het ontzettend leuk en gezellig. We eindigden op de Vismarkt.”

“Tijdens de optocht werd er mee gedanst”
“Op de wagens werd muziek gemaakt. Dus onderweg zag je allemaal mensen voor de ramen staan. Mensen sloten zich onderweg ook aan. Er werd meegedanst, er werd vrolijk gedaan. Zelf liep ik mee op stelten, en dan val je natuurlijk op. Ik heb heel wat kinderen een high-five gegeven, en ouders een hand gegeven. Ik denk dat er op de Vismarkt uiteindelijk vijfhonderd mensen aanwezig waren. Er waren in ieder geval meer mensen dan vorig jaar, en dat sterkt ons.”

Broedplaatsenmanifest
Op de vraag wat er in de afgelopen twaalf maanden is bereikt, reageert Van den Bergh voorzichtig: “Dit is een proces van de lange adem. En ik denk dat we best wel wat bereikt hebben. Het broedplaatsenmanifest is bijvoorbeeld overhandigd aan de gemeenteraad.” In dit manifest wordt gepleit voor Groningen als vrijplaats voor kunst, cultuur en maatschappelijke initiatieven, waar er ruimte is voor ondernemerschap, innovatie en creativiteit. De ruimtes in deze broedplaats moeten laagdrempelig en betaalbaar zijn en blijven, waardoor kunst en cultuur toegankelijk blijft.

“Gemeente moet niet bang zijn voor initiatieven die van onderop ontstaan”
Bij De Onderstroom hoopt men dat het onderwerp op de kaart blijft staan: “Ik denk dat het belangrijk is dat de gemeente niet bang moet zijn voor initiatieven die van onderop ontstaan. Wat we zien is dat men heel snel in zee gaat met commerciële partijen. Commerciële evenementen waarbij er ook veel mogelijk is. Er wordt bijvoorbeeld makkelijk gedraaid aan de knoppen van de geluidsnormen, waarbij dat bij ons veel moeilijker gaat, als wij een rave organiseren. Dus heb aandacht voor non-commerciële partijen. Geef hen de ruimte. Organisaties die het niet voor het geld doen, maar werken vanuit het principe om iets leuks neer te zetten dat de mensen mooi en fijn vinden.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Het is één over twaalf”
Evelien Bernabela is raadslid voor de Partij voor het Noorden. Haar handen jeuken: “De vraag die op tafel ligt is wat we voor de stad willen. Willen we een stad met allerlei leuke festivals en evenementen? Of willen we een stad waar commerciële partijen bepalen wat er qua cultuur aangeboden wordt? We praten hier nu al een behoorlijk lange tijd over, en ik vind dat er te weinig voortgang wordt geboekt. Terwijl het wel één over twaalf is.”

“Als we geen duidelijkheid bieden dan vertrekken deze mensen”
Het raadslid verduidelijkt: “Groningen heeft nu ondernemers die graag festivals en evenementen willen organiseren. Maar als zij geen voet aan de grond krijgen, dan trekken ze weg. Er zullen ongetwijfeld steden en gemeenten te vinden zijn die dit wel omarmen, die goedkope plekken aanbieden, die mogelijkheden beschikbaar stellen. Groningen kan dat ook, maar er gebeurt te weinig.”

“Richt locaties permanent in als broedplaats”
Enerzijds komt dat door de positie waarin de gemeente zich gemanoeuvreerd heeft. Er wordt hoopvol gekeken naar de Niemeijer-locatie, maar dit terrein heeft men niet in bezit. Ook bij Backbone is er veel onduidelijkheid. Het oude schoolgebouw blijft waarschijnlijk behouden, maar de invulling is nog onbekend. “En dat geldt ook voor de Biotoop in Haren. Je hebt daar nu een gemeenschap zitten die hele leuke dingen opzetten en organiseren. Richt de locatie permanent in als broedplaats. Investeer in onderhoud en verduurzaming. Op die manier behoud je deze creatievelingen in je gemeente.”

Duidelijkheid
Bernabela hoopt dat de gemeente snel in actie komt: “Binnenkort heb ik een gesprek met de ateliers in de gemeente. Ateliers worden omgebouwd tot luxe appartementen, waar veel onrust over is. Ik wil graag duidelijkheid. Die duidelijkheid verdienen deze mensen ook.”