Burgemeester koestert doelstelling Wijnloop Haren: “Een andere vorm geven, daar moeten we mee verder”

nieuws
Foto: Vinotecarium via Pixabay

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) heeft goede hoop dat er een oplossing wordt gevonden voor de toekomst van de Wijnloop in Haren. De insteek is een andere vorm, waar iedereen verder mee kan.

Tijdens de coronacrisis ontstond in Haren de Wijnloop. “Het was een moeilijke tijd”, vertelt Schuiling. “Winkels moesten dicht blijven, en om ondernemers toch tegemoet te komen hebben we groen licht gegeven voor een wijnloop. Het was een tijd waarin we heel veel ondernemers in onze gemeente de ruimte hebben gegeven. Alleen bevalt de Wijnloop in Haren zo goed, dat men het door wil zetten.” De burgemeester heeft de bevoegdheid om die toestemming te verlenen, maar Schuiling ziet verschillende beren op de weg die vooral te maken hebben met het gelijkheidsbeginsel.

Wijnloop Haren
Bij de Wijnloop in Haren kopen deelnemers een glas. In dit glas krijgen ze een bodempje wijn, waarna ze langs de verschillende winkels in het centrum van het dorp kunnen lopen. Hierdoor komen deelnemers in winkels waar ze nog niet eerder zijn geweest. De organisatie ligt in handen van de middenstand samen met een landelijke organisatie. Behalve in Haren worden er ook in tal van andere kleine kernen wijnlopen gehouden.

Burgemeester Koen Schuiling: “Niet elk leuk initiatief moet een precedent scheppen”
Schuiling: “Als ik dit in Haren toe ga staan, dan moet ik ook een aanvraag uit Paddepoel, Ten Boer of de Herestraat goedkeuren. Dat is het eerste dilemma. Het tweede punt is dat we problemen kunnen verwachten vanuit de horeca. Horecaondernemers hebben veel tijd en geld geïnvesteerd in de opleiding van hun medewerkers. Als iedereen straks wijn gaat schenken, dan kun je de klok er op gelijk zetten dat die zich gaan roeren. En tenslotte. We moeten consequent zijn in de beredenering. Teveel alcohol is niet goed. Maar als we het wijntje vervangen door een sigaret. Dat er in Haren een sigaretten- of sigarenloop komt. Omdat het zo gezellig is. Dan gaat u heel anders reageren. Niet elk leuk initiatief moet een precedent scheppen.”

“Op zoek naar een andere vorm”
De burgemeester vertelt dat men in gesprek is met de organisatie van de Wijnloop in Haren. Hij vindt het jammer dat de afgelopen dagen artikelen in de krant zijn verschenen die de discussie beïnvloeden. “Tijdens corona zijn er leuke initiatieven ontstaan. Het goede uit die tijd moeten we behouden. Maar we zijn op zoek naar een andere vorm. Daar moeten we mee verder. En we gaan proberen daar iets moois van te maken.”

Tim van de Vendel (GroenLinks): “Alcohol is een groot probleem in onze samenleving”
Die uitspraak haalde de angel uit de discussie. Want als het aan de gemeenteraad ligt dan krijgt de Wijnloop in Haren een vervolg. Hoewel het voor sommige partijen wel een lastig onderwerp is. Tim van de Vendel van GroenLinks: “Moet je een alcoholhoudende wijnloop koppelen aan een koopavond? Dat is voor ons een dilemma, dat daarmee het alcoholgebruik, dat al een groot probleem is in onze samenleving, verder normaliseert. Als je dit hier gaat toestaan, krijgen we dit dan ook in andere winkelcentra?” Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Brengt een wijnloop nu die verbinding? Je kunt ook een buurtfeest organiseren.” En Irene Huitema van de PvdA: “Als je dit organiseert, voeg ook alcoholvrije wijn toe, en doe een oproep dat mensen op de fiets hier naar toe komen.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Laten we respecteren wat er in de dorpen wordt georganiseerd”
Maar voor de rest is de raad heel positief. Het CDA bijvoorbeeld: “De lokale ondernemer heeft het moeilijk, de gemeenschapszin staat onder druk”, vertelt Jalt de Haan. “De wijnloop is een prachtig initiatief. Je ontmoet je dorpsbewoners. Je ontmoet winkeliers. Je komt op plekken waar je normaal niet komt.” De Partij voor het Noorden vindt dat er op een andere manier naar Haren moet worden gekeken: “De stad heeft het ene na het andere evenement. Evenementen die veel gemeentelijke- en politie-inzet kosten. Bij de Wijnloop in Haren zijn nog nooit problemen geweest. Het wordt door de ondernemers georganiseerd. Laten we respecteren wat er in onze dorpen georganiseerd wordt. En als tussenoplossing kun je ervoor kiezen dat je het schenken van wijn door opgeleide horecamensen laat doen.”

Tom Rustebiel (D66): “Vergunningen en voorwaarden zijn belangrijk”
Floor Mertens is raadslid voor de SP: “Mijn fractie juicht leuke evenementen toe. Maar deze is wel lastig. Gaat er straks in de toekomst vaker geschonken worden in winkels in onze gemeente? Wij denken dat de oplossing ligt in maatwerk, in extra voorwaarden.” Tom Rustebiel van D66 vindt dat het ondernemers niet lastig moet worden gemaakt. “De hoge huren, de energielasten, het personeelstekort en het online winkelen maakt het de middenstand al erg lastig. In Haren is geprobeerd door beleving toe te voegen, de mensen naar het centrum van het dorp te krijgen. Vergunningen en voorwaarden zijn belangrijk, en kijk daarbij ook vooral naar andere gemeenten hoe zij het georganiseerd hebben.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Mensen lopen niet lallend door de straten”
Daar is de Stadspartij 100% voor Groningen het mee eens: “De wijnloop is voor Harense inwoners. En voor die van Glimmen, Onnen en Noordlaren. Er is van alles geprobeerd om de koopavond in Haren een impuls te geven, en toen kwam dit. Eindelijk is het weer eens leuk om tijdens de koopavond het dorp in te gaan. Dit doet wat met het dorp.” Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Je koopt een glas waar een bodempje wijn in wordt geschonken. Mensen lopen niet lallend door de straten. Zoek naar maatwerk.”

En dat is ook wat de burgemeester wil doen. Door het gesprek aan te gaan, en om samen te kijken naar een oplossing, waarbij het idee van een loop langs de winkels in stand blijft.