Ambulancezorg voorlopig onder verscherpt toezicht

Ambulancezorg Groningen staat het komende halfjaar onder verscherpt toezicht. Bij de organisatie is er van alles mis, maar de patiëntenzorg is wel goed.

Dat is de conclusie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een rapport over de periode februari tot december 2023. Met het verscherpt toezicht krijgt Ambulancezorg Groningen de kans maatregelen te treffen om de tekortkomingen zelf op te lossen.

De inspectie ziet op dit moment geen direct gevaar voor de patiëntveiligheid. Inwoners die 112 bellen krijgen de zorg die zij nodig hebben. Wel maakt de inspectie zich zorgen over de patiëntveiligheid op de midden-lange termijn als de verbetermaatregelen niet worden doorgevoerd.

Vorig jaar werd duidelijk dat er bij Ambulancezorg sprake was van grensoverschrijdend gedrag en gevoelens van onveiligheid op de werkvloer. Ook mankeerde er veel aan de interne bedrijfsprocessen en was er een groot verloop onder het personeel en de managers.

De medewerkers werken volgens de inspectie al lange tijd op de toppen van hun kunnen. Het wegvallen van medewerkers op sleutelfuncties binnen de staf en teammanagers is zorgelijk. Ook waren er kort op elkaar veel wisselingen van bestuurders. De inspectie vindt dat er mede hierdoor sprake is van beperkte verbeterkracht bij Ambulancezorg.

De inspectie kan tijdens het verscherpte toezicht extra (onverwachte) bezoeken doen en controleren of de verbeteringen ook echt worden doorgevoerd.