Wachttijden Veilig Thuis hardnekkig probleem

Het gemeentebestuur probeert alle zeilen bij te zetten om de problemen rond de wachtlijsten bij Veilig Thuis op te lossen. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Zorg zegt echter geen toverformule te hebben.

Molema reageerde daarmee op vragen van de fractie van de PvdA. Raadslid Rozemarijn Gierkink: “Uit een rapport is gebleken dat de wachttijden en wachtlijsten bij Veilig Thuis een structureel probleem zijn. Wij maken ons zorgen over de veiligheid van mensen die moeten wachten. Als er in een gezin geweld plaatsvindt, dan gaat dit geweld na een melding door. Moeten we meer doen? En hoe voorkomen we dat de wachtlijsten nog langer worden?”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Lastig om mensen te vinden die dit werk kunnen doen”
Wethouder Molema is helder: “Dit zijn terechte vragen. De problemen spelen niet alleen hier, maar spelen in het hele land. De wachtlijsten zijn er nog steeds, terwijl er de afgelopen periode hard gewerkt is om deze wachtlijsten niet te hebben. Vorig jaar zomer werden de wachtlijsten langer. Als gemeente hebben we toen extra geld beschikbaar gesteld om mensen mee aan te kunnen nemen die de problemen op kunnen pakken. Toen werd duidelijk dat het heel lastig is om mensen te vinden die dit specifieke werk kunnen doen. Het gaat om heel complex werk.”

“Bij acuut gevaar wordt een melding met prioriteit opgepakt”
Ook op andere manieren probeert de wethouder het probleem aan te pakken: “Als er een melding binnen komt dan voeren we eerst een triage uit. We voeren een scan uit. Is er acuut gevaar, dan wordt zo’n melding met prioriteit opgepakt. De meldingen die op de wachtlijst belanden, en ik realiseer me dat dit heel vervelend klinkt, dat zijn casussen die minder urgentie hebben. En waarom zeg ik dat: het voelt gek. We hebben het over geweld thuis. Maar ondanks dat zitten er gradaties op, wat er ergens achter een voordeur afspeelt.”

“Niet urgente meldingen worden doorgezet naar WIJ”
Molema: “Zaken die niet ernstig zijn, die schuiven we conform ons lokale actieplan door naar WIJ. Zij gaan binnen 48 uur het gesprek aan, en komen op die manier in actie. En er zit een risico in. Als er de komende tijd veel signalen binnenkomen, dan bestaat de kans dat de wachtlijsten verder oplopen. Daarom willen we niet urgente meldingen snel doorzetten naar WIJ, zodat zij er mee aan de slag kunnen. Ondertussen zijn we bezig met een plan om op een duurzame manier binnen de organisatie, de wachtlijsten omlaag te brengen. Meer informatie volgt in het eerste kwartaal van volgend jaar.”

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Wat doet dit met de meldingsbereidheid?”
Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen: “Ik hoor de wethouder zeggen dat het lastig is om aan goede mensen te komen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die markt groter wordt? Dat er genoeg mensen zijn?” Gierkink: “Als mensen dit nieuws horen, dan kunnen ze misschien denken dat ze zulke gebeurtenissen maar niet meer melden. Is voor het gemeentebestuur duidelijk wat dit doet met de meldingsbereidheid?”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Ik heb geen toverformule”
Molema: “Qua personeel is het lastig. Er is geld beschikbaar gesteld, maar het invullen van de functies is moeilijk. In dat kader wordt er ook breder gesproken, met bijvoorbeeld Jeugdbescherming. Of we dit samen aan kunnen vliegen. Ik heb echter geen toverformule voor dit probleem. En qua meldingen: meldingen blijven doen blijft belangrijk. We blijven dat stimuleren.”