PvdA vraagt gemeentebestuur om opheldering over wachtlijsten en lange wachttijden Veilig Thuis

nieuws
Foto: Alexa via Pixabay

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de aanhoudende wachtlijsten en de lange wachttijden bij Veilig Thuis. De partij vraagt de wethouder om opheldering.

Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ, is duidelijk geworden dat de problemen rond wachtlijsten en de lange wachttijden nog niet zijn opgelost. Wel zijn bij enkele Veilig Thuis-organisaties verbeteringen zichtbaar, maar geen enkele organisatie voert zijn taken uit binnen de wettelijke termijnen die daarvoor zijn vastgesteld. De IGJ: “Dit is een risico voor de veiligheid van kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben, omdat het nu langer duurt voordat zij passende hulp krijgen.”

Rozemarijn Gierkink is raadslid voor de PvdA: “Uit navraag blijkt dat Veilig Thuis Groningen niet bij de groep organisaties hoort die de kortste wachtlijsten en wachttijden heeft. Wij willen daarom van de wethouder weten in hoeverre wij zicht kunnen houden op de veiligheid van leden van het gezin waarover is gemeld. En gaat het College ook extra veiligheidsmaatregelen nemen om de veiligheid van gezinnen en huishoudens op de wachtlijst te garanderen?” Ook wil de partij weten hoe de problematiek zich verhoudt tot het nieuwe beleid van de gemeente waarbij er juist wordt ingezet op meer meldingen en hulpverlening binnen 48 uur.