Subsidie voor erfgoed in 2024 voor hele provincie Groningen

nieuws
Foto: Axelle B via Publicdomainpictures.net

Vanaf volgend jaar is er extra geld om eigenaren van erfgoed in de hele provincie Groningen te ondersteunen bij het onderhoud aan hun pand. Het gaat in totaal om 5 miljoen euro.

De nieuwe subsidieregelingen voor regulier onderhoud voor karakteristieke panden, gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten worden vanaf 1 januari opengesteld; niet alleen voor het aardbevingsgebied, maar voor de hele provincie.

In totaal is er komend jaar voor karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten 3 miljoen euro en voor rijksmonumenten 2 miljoen euro beschikbaar. Dit geld is er gekomen doordat in de kabinetsreactie ‘Nij Begun’ budget is toegezegd voor het Erfgoedprogramma, en omdat de provincie extra budget vrijmaakt voor erfgoed.

De regelingen bestaan al enkele jaren voor regulier onderhoud dat voornamelijk aan de buitenkant van de panden uitgevoerd wordt. Voor komend jaar worden de regelingen met enkele aanpassingen en voor een groter gebied opengesteld. Zo kan blijvend geïnvesteerd worden in het onderhoud aan het erfgoed in het aardbevingsgebied én daarnaast ook in de rest van de provincie.

Op de website www.provinciegroningen.nl is vanaf 1 januari meer specifieke informatie over de regelingen te vinden. Via de website kunnen erfgoedeigenaren dan een aanvraag voor regulier onderhoud indienen. De regeling voor groot onderhoud van rijksmonumenten volgt in het voorjaar van 2024.