Raad overwegend positief over plan om particulieren te dwingen om stenen in tuinen te vervangen door groen

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De gemeenteraad gaat instemmen met een verordening waarbij het mogelijk wordt om in te grijpen in tuinen van particulieren. De wethouder denkt dat juridische stappen niet nodig zijn, maar vindt het wel belangrijk om een stok achter de deur te hebben.

In de raad werd gesproken over hemel- en grondwater. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Groen & klimaat adaptatie: “We hebben het vandaag over een vraagstuk dat in de hele samenleving gezien wordt. Een goed voorbeeld zijn de gebeurtenissen in Haren afgelopen zomer. Een piekbui zorgde ervoor dat straten en tunnels blank kwamen te staan. Het regenwater kon niet wegkomen. Het laat het probleem zien, waarbij we als gemeentebestuur ook heel duidelijk merken dat er veel bereidheid is om dit aan te pakken.”

“Dit vraagstuk raakt ons allemaal”
Om er voor te zorgen dat water afgevoerd kan worden wil de gemeente niet alleen kijken naar haar eigen grond, maar ook naar particuliere tuinen en bedrijfsterreinen. Wijnja: “Als we ons alleen richten op onze eigen grond, dan lossen we het probleem niet op. We zullen meer moeten doen. We hebben het over een vraagstuk dat ons allemaal raakt. Doen we niks, dan ontstaan er probleem. Straten en kelders zullen vol water lopen bij zware buien, de veiligheid is in het geding.”

“Subsidies voor mensen die het niet kunnen betalen”
De wethouder wil het gebied voor gebied gaan bekijken: “We zoeken een aanleiding. De Indische Buurt is een goed voorbeeld. De riolering moest in deze wijk vervangen worden. Vervolgens ga je met elkaar om tafel hoe je de buurt zo klimaatbestendig mogelijk kunt maken. Je ontkomt er niet aan om dan ook op privéterrein in te grijpen. Sommige mensen willen hier graag aan meewerken, andere mensen willen het niet, en er zijn mensen die graag willen maar het geld niet hebben. Voor die laatste groep komen er subsidies. Daarmee denken we goede stappen te kunnen zetten, ook als niet iedereen meewerkt. Er zijn verschillende knoppen waar we aan kunnen draaien. Wil iemand niet, dan hoeft dit onze ambitie niet direct in gevaar te brengen. Mocht dat wel gebeuren, dan zijn juridische stappen mogelijk.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Meer focus op groen”
In de raad wordt overwegend positief gereageerd. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Het is heel goed dat we gaan werken aan plannen om de gevolgen van hevige regenval te beperken, waarbij er ook een focus komt op meer groen. We gaan hittestress tegen, en we werken aan biodiversiteit. Afgelopen voorjaar ben ik verhuisd. Ik kwam in een woning te wonen met een betegelde achtertuin. Bij een regenbui kon de afvoer het water niet aan. We hebben de tegels vervangen door groen, waardoor vlinders en bijen een thuis hebben gekregen. Dat is het toekomstbeeld waar we naar toe moeten.”

Andrea Poelstra (D66): “Belangrijk dat we inwoners goed gaan meenemen”
Andrea Poelstra van D66: “Wij zijn hier heel blij mee. We zaten hier ook al een tijdje op te wachten. Ook zijn we blij met de parameters. De belangrijkste aanpassing is dat we in deze nieuwe verordening bij nieuwbouw de eigenaren van percelen groter dan 250 m2 vragen een gekwantificeerde hoeveelheid van de neerslag die valt op het eigen perceel op te vangen en te bergen. Dat is goed. Wel is het heel belangrijk dat we inwoners goed gaan meenemen. Communicatie wordt heel belangrijk.”

Cecile Nieuwenhout (GroenLinks): “Belangrijk om ook de waterkwaliteit te verbeteren”
Ook bij GroenLinks blije gezichten. Cecile Nieuwenhout: “Zo willen we het graag zien. Dit is niet alleen belangrijk om droge voeten te houden, maar ook om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat punt zou meegenomen moeten worden. Op de plekken waar nu overstort plaatsvindt, kijken of dit ook vermeden kan worden. Als het gaat om handhaving: het is belangrijk om te beginnen bij de grootste perceeloppervlaktes. Die terreinen hebben namelijk de grootste impact. Vaak gaat het om bedrijventerreinen, die tegelijkertijd ook veel klimaatstress veroorzaken. En ik ben het met D66 eens: het is belangrijk om inwoners mee te nemen. Bewoners die nu van plan zijn om hun tuin aan te pakken, moeten toegang hebben tot informatie dat over drie jaar bijvoorbeeld een straat wordt aangepakt als het bijvoorbeeld gaat om nieuwe riolering.”

Daan Brandenbarg (SP): “Iedereen moet mee kunnen doen”
Daan Brandenbarg van de SP krijgt tijdens de vergadering de lachers op zijn hand: “Ik zit in een lastig parket. Mijn partij hanteert de stelregel dat als D66 iets vindt, dat wij daar het altijd pertinent mee oneens zijn. Alleen ben ik het dit keer wel eens met D66. Het is belangrijk dat we eerst grote percelen aan gaan pakken. Om er voor te zorgen dat iedereen ook mee kan doen, is een fonds belangrijk.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Geld voor subsidies is er nog helemaal niet”
Was er dan geen kritiek? Jazeker wel. Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen: “Wij kunnen dit plan niet goedkeuren. Stel dat je je tuin klimaatvriendelijk wilt maken. Je geeft een hovenier die opdracht. Daar zal een bizar hoge offerte uit gaan rollen. De wethouder vertelt dat er een subsidiepot beschikbaar komt voor mensen die dit niet kunnen betalen, maar het geld in deze subsidiepot is er nog niet. Het is ook onbekend of dit er wel komt. En dan kom je op het punt dat mensen gedwongen worden om dit zelf te gaan betalen. Dat kan niet. Wij zullen zeker met amendementen gaan komen.”

Matthijs Hekert (Partij voor het Noorden): “Met name inwoners in Haren en Ten Boer worden geraakt”
Die kritiek klinkt ook door in het betoog van de Partij voor het Noorden. Woordvoerder Matthijs Hekert: “We willen percelen groter dan 250 vierkante meter aan gaan pakken. Die percelen vind je niet in de binnenstad. Die vind je in Hoogkerk, en in de oude gemeenten Ten Boer en Haren. Dat zijn per definitie niet de rijkste gebieden. Wij vermoeden dat niet elke perceeleigenaar de financiële mogelijkheden zal hebben om in te grijpen.”

Teun Havina (VVD): “Zwaard van Damocles”
Ook zorgen bij de VVD. Teun Havinga: “Wij vinden dit lastig. Dit plan brengt verplichtingen met zich mee die we onze inwoners gaan opleggen. Ons bekruipt het gevoel dat we gaan bepalen hoe mensen hun tuin er uit moet gaan zien. Als je een nieuwbouwproject uit de grond stampt, dan kun je kaders meegeven. Maar bij bestaande bouw voelt dit als een zwaard van Damocles. Ook de manier waarop we dit gaan doen. Dat mensen een jaar de tijd krijgen om hun tuin aan te passen hoe de gemeente het wil, voelt niet goed. We erkennen het klimaatprobleem, maar wij denken dat het beter is om eerst onze gemeentegronden aan te pakken, en vervolgens, als het nodig is, onze inwoners in de opgave te betrekken.”

Wethouder Mirjam Wijnja: “We kunnen niet gaan afwachten”
Wethouder Wijnja begrijpt de zorgen: “Een zwaard van Damocles, zo is het niet. Hoe kijken we naar deze opgave? Wat we in het openbaar gebied doen, dat doen we. Maar het zal niet genoeg zijn, er moet meer gebeuren. We kunnen niet gaan zitten afwachten. We hebben het over een probleem dat ons allemaal raakt. En dan heb je een stok achter de deur nodig. Je kunt jaren op basis van vrijwilligheid iets proberen op te zeggen, maar als dat niet lukt, moet je kijken naar het vervolg.”

“Een meerderheid van de wijk krijg je mee”
De wethouder vertelt verder: “In wijken wonen hele verschillende mensen. Huishoudens die het prima kunnen betalen, maar ook mensen die geen groen dak willen. En mensen die wel willen, maar het geld niet hebben. Daar zijn subsidies voor beschikbaar. Wij denken dat je een meerderheid van de wijk meekrijgt, waardoor je het probleem echt op gaat lossen.”

Mariska Sloot: “Mensen kunnen straks door de gemeente naar de rechter gedwongen worden”
Toch is Stadspartij 100% voor Groningen niet overtuigd: “Als ik u zo beluister dan valt het allemaal mee. Maar subsidies zijn helemaal niet zeker. U vertelt het nu allemaal heel lief, mild en vriendelijk. Maar feit is dat mensen die niet mee willen werken aan een groene dakconstructie, die 3.000 euro kost, stekt voor hek hekje bij de rechter kunnen komen te staan.” Wijnja: “Wat we gaan doen is een borging. Als een hele wijk niet mee gaat werken, dan kunnen we het af gaan dwingen, maar wij verwachten zulke situaties niet tegen te gaan komen.”

Teun Havinga: “Mijn partij vindt dit wel spannend”
Havinga van de VVD: “Mijn partij vindt dit wel spannend. Mensen die straks niet mee willen gaan doen. Hoe gaat dan zoiets? Gaat de gemeente dan terreinen van particulieren aanwijzen waar iets moet gaan gebeuren, en waarbij gezegd wordt, u moet betalen?” Wijnja: “Ik snap dat u dit spannend vindt. Maar we moeten dit doen. En huizen aanwijzen, ik denk niet dat deze dwang nodig zal zijn.”

Bedrijventerreinen
De wethouder verduidelijkt dat de grootste uitdaging op bedrijventerreinen ligt. Daar vindt de grootste hitte- en waterstress plaats. Wijnja: “Het gebied Euvelgunne is een mooi voorbeeld. Met de gemeente is op een hele prettige manier samengewerkt om water op te vangen en te hergebruiken. En op de reactie van D66 zou ik nog willen zeggen dat dat communicatie inderdaad heel belangrijk is. Dat willen we ook zo goed mogelijk doen.”

Stadspartij 100% voor Groningen heeft aangekondigd om met verschillende amendementen te komen op het voorstel.