Groningen Airport Eelde laat Glimmen links liggen in plannen voor nachtvluchten en uitbreiding lesvluchten

nieuws
Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het Plaatselijk Belang Glimmen is boos op Groningen Airport Eelde. Ze voelen zich niet gehoord door de directie van het vliegveld. Op maandag 4 december was er een bijeenkomst over de zorgen van Glimmenaren over de nachtvluchten en de uitbreiding van lesvluchten. Ondanks goed overleg heeft de directie besloten om niet aanwezig te zijn bij de bijeenkomst. Dit tot grote teleurstelling van een volle zaal bezorgde inwoners. In een zienswijze aan de provincies Groningen en Drenthe waarin ze hun zorgen delen.

In Glimmen zijn veel mensen bezorgd over de plannen van Groningen Airport Eelde: starten met nachtvluchten en de uitbreiding van het aantal lesvluchten. Voor het Plaatselijk Belang Glimmen was dit een reden om hierover met de directie in gesprek te gaan, vertelt Anton Reijntjes (Plaatselijk Belang Glimmen) in het radioprogramma Haren Doet. Er zijn al twee bijeenkomsten geweest met een zaal vol inwoners. ”In de eerste bijeenkomst werden niet alle vragen beantwoord, in goed overleg is besloten om een tweede bijeenkomst te organiseren met de directie.” Toch besloot de directie in november dat zij het niet effectief vonden om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst van 4 december. ”Mensen uit Glimmen mochten schriftelijke vragen indienen en langskomen bij een demonstratie van lesvluchten,” aldus Anton.

Op basis van de bijeenkomst heeft het Plaatselijk Belang Glimmen een zienswijze geschreven voor de provincies Groningen en Drenthe. In de brief worden vooral veel vragen gesteld. Men maakt zich vooral ongerust over de nachtvluchten en dan met name de invloed op de gezondheid. Het gevolg van meer nachtvluchten is dat mensen uit Glimmen nog een nachtrust hebben van 6 uur in plaats van 8 uur. ”Glimmen is een dorp dat midden in het natuurgebied de Drentse AA ligt. Iedereen zit dan rechtop in bed als er een grote vlucht over het dorp vliegt”. Ook gaat Groningen Airport Eelde volgens Anton tegen een trend in waarbij vliegvelden minderen in nachtvluchten. Eindhoven, Rotterdam en Schiphol zijn hier al actief mee bezig, maar Eelde kiest ervoor om een andere weg in te slaan.

Volgend jaar neemt de Tweede Kamer een besluit over de nachtvluchten. Anton vertelt dat minister Harbers heeft aangegeven dat ze nooit met nachtvluchten kunnen beginnen, omdat er geen draagvlak is bij omwonenden. Dit draagvlak is ook onderzocht bij directe omwonenden van Groningen Airport Eelde. Echter is bij dit onderzoek alleen een postcodegebied gekozen waar men geen vliegtuigen hoort. Anton vraagt zich af hoe realistisch deze resultaten zijn. Tijdens de bijeenkomst werd namelijk aangegeven dat niemand aan een onderzoek hierover heeft meegedaan.

Groningen Airport Eelde is ook gevraagd naar een reactie op dit verhaal. Zij geven aan dat ze hier niet op willen reageren, omdat ze niet via de pers in gesprek willen gaan met omwonenden. Daarnaast heeft een aantal politieke partijen van de gemeente Groningen ook schriftelijke vragen gesteld aan het college over de uitbreiding van Groningen Airport Eelde. 

Beluister hieronder het volledige interview.