Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen gaat 3.750 bomen planten

nieuws
Foto: 44833 via Pixabay

De Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen gaat het aanplanten van 3.750 bomen in het Gorechtgebied financieren. Met het aanplanten doet men een bijdrage om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De coöperatie heeft de afgelopen jaren druk gewerkt aan de realisatie van een zonneweide bij Glimmen. “Het bouwen van deze zonneweide, die uit 4.320 zonnepanelen bestaat, heeft echter zo’n 1.500 ton CO₂ gekost”, laat de organisatie weten. “Op basis van onderzoek van de Wageningen Universiteit zou met het aanplanten van 3.750 CO₂ vastleggende bomen deze uitstoot gecompenseerd kunnen worden. Met deze acte brengen we de zogeheten CO₂-terugverdientijd terug naar nul.”

De bomen worden gedoneerd aan Trees For All, een non-profit organisatie. “De bomen zullen worden aangeplant in het Gorechtgebied, en wordt onderdeel van het project Aanvalsplan landschapselement Gorecht. Het Gorecht is een prachtig, oud-landschap, liggend op de uitloper van de Hondsrug rondom de dorpen Haren, Onnen en Glimmen. Het gebied wordt gekenmerkt door es-dorpen die verspreid liggen tussen de beekdalen van de Drentsche Aa en de Hunze. Kenmerkende elementen zijn de houtwallen, houtsingels, meidoornheggen, poelen en dobben. De elementen vormen de ecologische verbindingen met de grotere bossen, landgoederen en lagergelegen beekdalen. Het aanvalsplan heeft als doel om deze landschapsstructuur te herstellen en versterken.”