D66 schrikt van vol stroomnet: ‘Pas Gronings vestigingsbeleid aan op stroomverbruik’

nieuws

D66 is geschrokken van het bericht van TenneT en Enexis dat het stroomnet rondom Groningen zo goed als vol zit. De raadsfractie wil daarom dat de regio haar vestigingsbeleid aanpast op het stroomverbruik.

“We wisten dat het krap was, maar het gaat sneller dan we dachten”, vertelt raadslid Andrea Poelstra-Bos (D66). “We willen van het college weten wat dit betekent voor bestaande en nieuwe plannen.” Tom Rustebiel vult aan: “De regio zou eigenlijk een strategie op vestigingsbeleid moeten hebben, waarin stroomverbruik mede leidend is. Als we een energie-intensief bedrijf aantrekken, dan gaat dat straks al ten koste van andere initiatieven. We willen daar meer duidelijkheid over.”

Daarnaast vraagt D66 zich af in hoeverre de problemen ook op het net voor midden- en laagspanning een probleem kunnen zijn. Tennet heeft vooralsnog alleen grootverbruikers op een wachtlijst gezet voor zwaardere aansluitingen. “Met congestiemanagement en een opslagstrategie kun je misschien wat van de druk wegnemen”, aldus Poelstra-Bos. “We horen graag van het college hoe het daar mee staat.” Rustebiel besluit: “Groningen wil zich profileren als energieprovincie, maar voor het MKB moet ook ruimte blijven. Dit probleem moeten we daarom ook escaleren naar Den Haag.”