Gronings elektriciteitsnet bereikt maximale capaciteit: grootverbruikers op wachtlijst

nieuws
foto Andor Heij

Grootverbruikers van elektriciteit in de provincie Groningen komen vanaf nu op een wachtlijst. Dit omdat het elektriciteitsnet steeds verder onder druk komt te staan.

Het hoge tempo waarin ondernemers en consumenten extra transportcapaciteit vragen overstijgt de snelheid waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. De grens voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers is nu daadwerkelijk in een groot deel van de provincie bereikt, maar ook in veel andere delen van Nederland. Het gaat onder meer om supermarkten, kantoorgebouwen en fabrieken. Gewone consumenten hoeven zich geen zorgen te maken. Die kunnen zonder problemen zonnepanelen, een warmtepomp of een laadpaal laten installeren.

Netbeheerders TenneT en Enexis gaan samen onderzoek doen naar oplossingen die op korte termijn ruimte op het net maken, zoals spitsmijden door grootverbruikers. Tot die tijd komen grootverbruikers die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen op een wachtlijst. De netbeheerders investeren de komende jaren landelijk vele miljarden in de verbouwing van het energiesysteem.

Daphne Verreth, directeur van Enexis: “Concreet betekent deze situatie dat bedrijven die vanwege verduurzaming, uitbreiding of nieuwbouw (meer) elektriciteit nodig hebben, op een wachtlijst komen. Dit raakt het vestigingsklimaat en verduurzamingsplannen van onze grote klanten. We vinden dit heel vervelend en zijn ons bewust van de consequenties die dit kan hebben.”