Zuidzijde Vondellaan dicht, noordzijde Vondellaan en rotonde Van Iddekingeweg weer open

nieuws
Foto via Aanpak Ring-Zuid

De noordzijde van de Vondellaan en de rotonde met de Van Iddekingeweg zijn sinds vandaag weer geopend. Nu de werkzaamheden hier zijn afgerond, gaat het zuidelijk gedeelte van de Vondellaan op de schop. Dat betekent dat het deel vanaf de rotonde tot aan de Van Ketwich Verschuurlaan tot 22 december 2023 is afgesloten.

De Vondellaan krijgt een nieuwe inrichting. Dat is nodig, omdat de laan meer verkeer te verwerken heeft dan in het verleden. Om het verkeer beter te laten doorrijden heeft de Vondellaan een directe aansluiting op de zuidelijke ringweg gekregen, in de richting van de Europaweg. In 2024 krijgt de Vondellaan een aansluiting in de richting Hoogkerk/Drachten.

Als onderdeel van de nieuwe inrichting zijn er vrijliggende fietspaden langs de Vondellaan aangelegd en veilige oversteekpunten voor voetgangers gemaakt. Vandaag zijn de werkzaamheden op de Van Ketwich Verschuurlaan begonnen. Tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en de Vestdijklaan wordt asfalt aangebracht.