VOLE: ‘Gronings/Drentse PvdA laat lijsttrekker Frans Timmermans in zijn hemd staan’

nieuws
Foto: Groningen Airport Eelde

De Groningse/Drentse PvdA laat met de miljoenensteun aan vliegveld Eelde hun lijsttrekker Frans Timmermans in z’n hemd staan. Dat stelt VOLE, de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde.

De Groningse/Drentse PvdA maakt zich volgens VOLE volstrekt ongeloofwaardig door in te stemmen met een nieuwe ronde van miljoenensteun aan vliegveld Eelde. Ze gaan hiermee lijnrecht in tegen de missie van hun landelijke lijsttrekker Frans Timmermans voor een ambitieus klimaatbeleid, waarbij ook de luchtvaartsector niet zal worden gespaard.

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA staat dat er onmiddellijk een begin moet worden gemaakt met het afbouwen van subsidies op fossiele energie. Ook staat er expliciet dat de luchtvaart in Nederland zeer vervuilend is. Daarom willen GL-PvdA het vliegverkeer veel scherper gaan ontmoedigen. Tevens willen ze de maatschappelijke en economische waarde van lokale vliegvelden (zoals Eelde) onderzoeken en nagaan of deze terreinen een betere, maatschappelijke bestemming kunnen krijgen. Volgens GL-PvdA moeten onrendabele vliegvelden niet langer overeind worden gehouden.

Volgens voorzitter Jan Wittenberg van VOLE is er sprake van grote tegenstrijdigheden tussen de mooie woorden in het verkiezingsprogramma en datgene wat de PvdA in Groningen/Drenthe feitelijk aan het doen is. Al jarenlang ligt het vliegveld aan een financieel infuus van Groningen en Drenthe. Het investeringsbudget van 46 miljoen euro voor vliegveld Eelde verdween in een bodemloze put en beide provincies moeten elk jaar forse bedragen bijpassen.

Met medewerking van de PvdA stellen de twee provincies de komende tien jaar opnieuw 46 miljoen euro beschikbaar om het onrendabele en zwaar vervuilende vliegveld op de been te houden. Hiermee laten de Groningse en Drentse PvdA volgens VOLE zien dat ze lak hebben aan hun landelijke verkiezingsprogramma.