Niet kunnen bevriezen van rente op studieleningen neigt naar politieke onwil: “Dit doet vertrouwen geen goed”

nieuws
Foto: ingezonden

Het niet kunnen aanpassen van de rente op studieleningen van studenten die onder het leenstelsel vielen neigt naar politieke onwil. Dat zegt de fractie van Student & Stad.

“Het klinkt cynisch, maar je zag dit natuurlijk al aan komen”, vertelt fractievoorzitter Mirte Goodijk van Student & Stad. “Het is niet de eerste keer dat er in Den Haag ‘a’ gezegd wordt, maar dat men voor route ‘b’ kiest. En het is natuurlijk ook een flinke opgave als je de studierente voor een bepaalde groep wilt bevriezen. Wie valt er onder? Technisch zal het een flinke uitdaging zijn, maar dat de minister zegt dat het onmogelijk is, dat betwijfel ik ten zeerste. Het neigt naar politieke onwil. Maar dat is een aanname vanuit ons.”

“Doet vertrouwen geen goed”
Wel vindt Goodijk het belangrijk om het onderwerp in een breder perspectief te plaatsen: “Dit doet het vertrouwen van studenten in de politiek geen goed. En dan moet mij toch van het hart dat veel partijen totaal niet in de gaten hebben hoe een grote, jonge groep stemgerechtigden, tegen de huidige politiek aankijkt. De afgelopen jaren gaat het om een opeenstapeling van gebeurtenissen. Het vertrouwen is er niet beter op geworden.”

“Gevolgen zijn heel groot”
Dat de rente voor de specifieke groep niet bevroren kan worden noemt Goodijk zuur. “De gevolgen zijn heel groot. Het is niet alleen de studieschuld, waarbij je langer bezig zult zijn om het af te betalen. Maar we hebben het ook over de krapte op de woningmarkt. Als starter is het erg moeilijk om aan een huis te komen, waarbij een hypotheek, in combinatie met een studieschuld, eigenlijk helemaal onmogelijk is. En ondertussen nemen ook nog eens de maandelijkse lasten toe, en is het qua werk moeilijk om aan een vast contract te komen. Het is verre van rooskleurig.”

“Gemiste kans dat het onderwerp ontbreekt in de debatten”
De fractie van Student & Stad vindt het ook jammer dat het onderwerp nog geen groot verkiezingsthema is. “Dat is een gemiste kans. Dit gaat over een hele generatie. Een generatie die zich de afgelopen periode duidelijk heeft laten horen door protest en weerstand te tonen. En toch ontbreekt het onderwerp in de debatten die ik tot nu toe gevolgd heb. Wel ben ik blij dat op de dinsdag voor de verkiezingen er een verkiezingsdebat voor studenten wordt georganiseerd. Dat is een mooi moment waarbij partijen kleur kunnen bekennen.”

Rente bevriezen niet haalbaar
Vrijdag liet demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) weten dat het technisch niet haalbaar is om de rente volgend jaar te bevriezen. Het vraagt volgens hem grote aanpassingen van de systemen van uitvoeringsorganisatie DUO, waardoor een wijziging pas op 1 januari 2026 gerealiseerd kan worden. Ook stelt hij dat de maatregel zou vereisen dat de Wet studiefinanciering 2000 voor 1 januari gewijzigd moet worden en dat noemt hij ‘niet realistisch’. De Tweede Kamer hield er al rekening mee dat aanpassing op korte termijn niet mogelijk was. Daarom heeft het parlement de minister opgeroepen om naar andere mogelijkheden te kijken om iets aan de rente te doen. Dat gaat Dijkgraaf de komende tijd doen.